Eesti kaardid

RaRa väike maja, Narva mnt 11
Kartograafia- ja geograafiasaal

Eesti kaardid enne 1917

Sajandivanuseid ja vanemaid trükitud kaarte saab otsida kataloogist ESTER märksõnaga ajaloolised kaardid, täpsustades otsingut sõnaga Eesti ning aastaarvude vahemikuga. Käsikirjalisi ja päris vanu kaarte saab otsida arhiividest ja vaadata digikogudes (vt Kogud), ESTERis saab neid otsida märksõnaga käsikirjalised kaardid. Suures mõõtkavas kaardid kuni mõõtkavani 1:750 000 võivad olla täienduseks topograafilistele kaartidele, mis katavad vaid kitsa ajavahemiku.

Valik olulisemaid kaarte

1915 Военно-топографическая карта Эстляндской и Лифляндской губернии 1:210 000
Tehtud vene üheverstase kaardi järgi, Eesti ala on kaardi viiel lehel koos linnaplaanidega.

1904-1914 Wegekarte des … Kreises mit den Kirchspiels- und Gutsgrenzen 1:210 000
Lõuna-Eesti maakondade (kreiside) teedekaardid, mis näitavad kihelkonna ja mõisapiire.

1896-1919 Специальная карта Европейской Росcии 1:420 000
Vene topografide koostatud kümneverstane kaart, mille lehed 12, 13, 26 ja 27 näitavad Eestit. Kaartidest on ilmunud mitu erinevas värvis trükki, kõik koos ilmusid 1919.a. atlases.

1883-1914 Dr. Henry Lange. Karte von Liv-, Est-, Kurland. 1:750 000
Pika perioodi jooksul ilmunud üldgeograafiline kaart, millel on Eesti tervikuna. Kvaliteetsed, täpsed ja täiendatud trükid ilmusid 189819001904, 19091914.

1871-1884 J. H. Schmidt. Karte von Ehstland 1:210 000
J. H. Schmidt’i 1944. aasta kaart täiendatuna ja pisut suuremas mõõtkavas, uued täiendatud trükid ilmusid ka 18761884. Viimane trükk on kättesaadav ka Maa-ameti geoportaalis.

1857-1889 C. G. Rücker. General-Karte von Livland 1:590 000
Rückeri Liivimaa kubermangu ülevaatekaart ilmus esimest korda juba 1836. aastal. Uuendatud trükid ilmusid ka 1875 ja 1889.

1846-1914 C. G. Rücker. General-Karte der Russischen Ost-See-Provinzen Liv-, Ehst- und Kurland 1:650000
Eelkõige teedekaardina mõeldud ja perioodiliselt uuendatud Läänemere provintside kaart on heaks võrdlusmaterjaliks eri ajavahemikel tehtud muudatuste kohta. Kaardi täiendatud trükid ilmusid 185418671883189019081914.

1844 J. H. Schmidt. Generalcharte von Ehstland in 2 Blättern. 1:262 500
Vanim täpsetel mõõtmistel põhinev Eestimaa kubermangu kaart. Uus täiendatud trükk ilmus 1871 pealkirjaga Karte von Ehstland.

1839 C. G. Rücker . Specialcharte von Livland in 6 Blättern (Charte von Livland). 1:189 000.
Vanim täpsetel mõõtmistel põhinev Liivimaa kubermangu kaart 6 lehel. Kaart on ühevärviline ja leppemärgid leiab V lehelt. Koos Schmidti 1884.a. Eestimaa kubermangu kaardiga kättesaadav ka Maa-ameti geoportaalis. E. Varep on kaardist kirjutanud 1957.a. ja raamatu lõpus on kohanimede loend.

1805 Атлас топографический съемки Эстляндской губернии 1:42 000
Põhja-Eesti käsikirjaline topograafiline atlas mõõtkavas 1:42 000 on kättesaadav DIGARis. Kaardilehed on värvilised ja kohanimed vene keeles. Kokkuseadelehed (Генеральная карта топографической съемки…) on nimekirja lõpus, atlase idapoolse 1. osa ja läänepoolse 2. osa jaoks. Legend on Tallinna lehel. Originaalmaterjal asub Venemaa Riiklikus Sõjaajaloo Arhiivis.
Kaardi valmimisest saab lugeda E. Varepi artiklist Topograafilisest mõõdistamisest Eestis aastail 1802-1811 (Geograafia-alaseid töid II. 1962 lk. 164-175).

1798 Ludwig August Mellin. Atlas von Liefland. Umbes 1:200 000.
Kaardilehed on nüüd kättesaadavad ka Maa-ameti ajalooliste kaartide rakenduses. Leppemärgid leiab Riia kreisi lehelt.