Eesti kaardid

RaRa väike maja, Narva mnt 11
Kartograafia- ja geograafiasaal

Kaardirakendused

Kaardirakendused on tarkvaralahendused, mis võimaldavad ruumiandmeid vastavalt kliendi soovile välja valida ja esitada tavalises internetibrauseris, kus saab kaarte vaadata, navigeerida ja kasutada mitmesugustel eesmärkidel.
Kaardirakendustel on erinevaid funktsioone, sealhulgas:

  1. Kaardi kuvamine: Kasutaja saab vaadata erinevate geograafiliste alade kaarte, näiteks tänavakaarte, satelliitvaateid, topograafilisi ja teemakaartening mitmesugust geograafilist teavet, sealhulgas kliimainfot, reljeefi, maastiku iseloomu vms.
  2. Kohandatavad kaardikihid: Kaardirakenduses kuvatavad aluskaardid ja kaardikihid on kasutaja poolt valitavad, neid saab vastavalt soovile sisse ja välja lülitada.
  3. Navigeerimine: Selleks otstarbeks valminud kaardirakendused võimaldavad kasutajal leida teekonda ühest punktist teise, kasutades juhiseid ja hinnanguid teekonna pikkusele, liiklusoludele, eri liikumisviisidele jne.
  4. Asukoha otsing ja jagamine: Kaardirakendustega saavad kasutajad teha otsinguid soovitud koha leidmiseks, salvestada enda asukohta või teekonda ning jagada teistega asukohta, määratud sihtpunkti või marsruuti.
  5. Juurdepääs andmekogudele: Kaardirakenduses kuvatavate kaardikihtide metaandmete kaudu on võimalik liikuda teistesse andmekogudesse, kust leiab teemainfot valitud asukoha kohta, näiteks avastada läheduses olevaid huvipunkte või uurida erinevaid teaduskogusid.

Vaata ka:

Avaandmete portaali kasutuslood Rakendused
Maa-ameti geoportaali kaardirakendused
Euroopa avaandmed data.europa.eu

Kaardirakendusi teemade kaupa