Eesti kaardid

RaRa väike maja, Narva mnt 11
Kartograafia- ja geograafiasaal

Kaardikogud

Kaartide otsimisel on esimeseks valikuks, kas info on leitav käsikirjalisel või publitseeritud/trükitud kaardil. Käsikirjalised ja detailsemad materjalid on peamiselt arhiivides, trükitud kaardid raamatukogudes. Kuid vanemaid trükitud kaarte on nii arhiivides kui ka muuseumides ning üksikuid käsikirju raamatukogudes. Väiksema koha otsingul on abiks, kui on teada, mis haldusüksuses see on eri aegadel asunud.

Kaardikogud on vähestes Eesti teadusraamatukogudes, kuhu on erinevatel perioodidel laekunud ka sundeksemplarid. Praegu koguvad säilituseksemplare neli raamatukogu. Kaardid on otsitavad e-kataloogis ESTER. Kataloogis on soovitav teha liitotsing, kus saab

  • valida vajadusel kataloogi osa või eksemplari asukohta (millises raamatukogus)
  • otsingukastis valida SÕNA asemel MÄRKSÕNA ja sisestada sinna (praeguse) kohanime või haldusüksuse nime
  • määrata teaviku laadiks “kaart”
  • piirata ilmumisaastaid soovitud ajavahemikuga

NB! ESTERi kaartidel on veebilingid erinevatesse digikogudesse. Esineb ka nn LEIDUMUSETA kirjeid, kus eksemplarid puuduvad. Sel juhul on märkustesse lisatud leidumuse asukoht ja võimalusel link teise kogu andmebaasi. Raamatu sees oleva kaardi puhul ava sakk TÄISKIRJE ja leia märkus PÕHIVÄLJAANNE või ALLIKAS, sealt avaneb link põhiteosele (näide).

Trükitud Eesti kaardid on kirjeldatud Eesti Rahvusbibliograafia andmebaasis ERB.

Suurimad kaardikogud on Rahvusarhiivis ja Maa-ametis, Tallinna Linnaarhiivis on suur linnaplaanide kogu.

Vaata videost, kuidas erinevaid andmebaase ja rakendusi kasutada:

Muuseumide kogud võivad sisaldada nii trükitud kui käsikirjalisi ja sageli ka haruldasi kaarte. Parem on esmalt tutvuda konkreetse muuseumi kogudega nende kodulehel või leheküljel Muuseumide kogud. Digiteeritud kaardid on andmebaasis muis.ee, kus on kättesaadav ka allalaetav tif.

muis-otsing
Näide, kuidas teha detailotsingut konkreetse muuseumi kogust ja sorteerida ainult pildiga esemeid.

Naabrite rahvusraamatukogudest ja arhiividest leiab nii päris vanu ja haruldasi kui ka uuemaid Eesti ala näitavaid kaarte.