Eesti kaardid

RaRa väike maja, Narva mnt 11
Kartograafia- ja geograafiasaal

Maakaardid

Eesti Rahvusraamatukogu kartograafiakogu kogub ja jagab infot uute ja vanade Eesti kaartide ja muu kaartidega seonduva kohta, sh üld- ja teemaatlaseid, kirjandust kartograafia, kartograafia ajaloo, geoinformaatika, geograafia jms kohta. Uuri ja küsi lisa või paku siia lehele uusi teemasid, mille vastu huvi tunned.

Teated

Kaardikogust

Rahvusraamatukogu maakaartide kogus on üle 33 000 kaardieksemplari alates 16. sajandist kuni kõige uuemateni. Kuni 1900. aastani on nimetusi tuhande ringis ja 1901-1944 ilmunud kaarte on ca 2500. Topograafilisi kaarte on mõlema perioodi kohta üksiklehtedena ligi 2600.
Nõukogude perioodist alates 1945-1988 on kaardikogus peaaegu 7000 nimetust, millest vaid seitsmendik on eestikeelsed ja ligi 2/3 venekeelsed. Sellel ajajärgul laekusid raamatukokku üleliidulised sundeksemplarid. Nende hulgas on maailma ja eri maailmaosade õppekaarte, liiduvabariikide ja oblastite seinakaarte ja atlaseid, erinevaid teema- ja topokaarte ning lai valik turismiskeeme – kogu endise NSV Liidu alad on kaartidega kaetud.
Alates 1989. aastast ilmunud maakaarte on kõige enam, üle 12 000 nimetuse. Nende hulgas on ka naaberriikide (Soome, Läti, Venemaa) topograafilisi kaarte.