Opening times

Eesti Rahvusraamatukogu täiendab oma kogusid tulenevalt ülesannetest rahvus-, parlamendi- ning humanitaar- ja sotsiaalteaduste raamatukoguna.

Säilituseksemplari seaduse alusel kogutakse, säilitatakse ja tehakse kättesaadavaks Eestis ilmunud trükised, auvised, elektroonilised- ja võrguväljaanded.

Rahvusraamatukogu rolli täitmiseks komplekteeritakse võimalikult ammendavalt Eestis ilmunud väljaandeid, välismaal eesti keeles ilmunud väljaandeid, Eesti autorite väljaandeid ja nende tõlkeid olenemata ilmumiskohast ning Eestit käsitlevaid või Eesti kohta informatsiooni sisaldavaid välismaal ilmunud võõrkeelseid väljaandeid.

Humanitaarraamatukogu rolli täitmiseks komplekteeritakse peamiselt kunsti-, muusika-, aja- ja kultuuriloo ning keele- ja kirjandusalaseid väljaandeid, toetades humanitaarteaduste uurimist.

Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu rolli täitmiseks komplekteeritakse õiguse, majanduse, poliitika jt ühiskonnateaduste valdkonna ja rahvusvaheliste organisatsioonide väljaandeid.

Kogude terviklikkuse, säilimise ja juurdepääsu loomise eesmärgil teostatakse teavikute plaanipärast reprodutseerimist iga-aastase reprodutseerimiskava alusel. Digiteeritud väljaanded on kättesaadavad digitaalarhiivi DIGAR ning portaali DIGARi Eesti artiklid kaudu.