Vaata lahtiolekuaegu

Koolipäev RaRa-s

Ootame erinevas vanuses õpilasgruppe RaRa Narva mnt majas toimuvatesse teematundidesse! Rahvusraamatukogu teematunnid on mängulised, õpilaste koostööd ning loomingulisust arendavad. Kõik teematunnid lähtuvad õppekava eesmärkidest ja õpiväljunditest.

  • Koolipäeva teematunnid toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti, täpsemad toimumisajad leiad teematunni lehelt!
  • Teematunnid on 45-minutilised ja lühikirjeldused on tundide lehtedel.
  • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast (kui ei ole märgitud teisiti).
  • Teematunnid toimuvad RaRa väikse maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel.
  • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Täiendav info [email protected]

Gümnaasiumiklassidele teisipäeviti “Infolabürint – eluks valmis?!” programmid

Teisipäeviti toimuvad 45-minutilised tunnid 10.-12. klassidele, mis võimaldavad osaleda RaRa Narva mnt majas kas ühes või mitmes uurimistööd, info- ning meediapäevust toetavas teematunnis järjest.

Eesmärk: läbi praktiliste ülesannete arendada noorte infopädevust ja kriitilise mõtlemise oskust, suunata kasutama ja usaldama teaduspõhist kirjandust, tutvustada andmebaase ja otsinippe, õpetada orienteeruma keerulisel meediamaastikul.

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, kursused „Meedia ja mõjutamine“ ja “Praktiline eesti keel”,  valikkursus “Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas”, „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös”.

Eeldame õpetajalt kohalviibimist ja koostööd tundides.

Kutsu RaRa oma kooli!

“Sõna, pilt ja seadus” – programmid 7.–9. klassidele!

Neljapäeviti toimuvad 45-minutilised programmid 7.–9. klassidele, mis võimaldavad osaleda kas ühes või mitmes teematunnis või veeta RaRa Narva mnt majas terve koolipäev, osaledes aktiivset tegevust ja kogemust pakkuvates programmides. 

Eesmärk: läbi praktiliste ülesannete analüüsida, kuidas on omavahel seotud pilt ja sõna ning kuidas nendega manipuleeritakse; kuidas on võimalik igaühel meist Eesti ja Euroopa kodanikuna muuta maailma ning arendada teadlikke ja tähelepanelikke infokasutajaid. Saksakeelses teematunnis osaledes tutvutakse Austria, Saksamaa või Šveitsi riigi ja kirjandusega, mis avardab silmaringi nende riikide mitmekesise kultuuri ja looduse osas.

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, ajalugu, ühiskonnaõpetus, kunstiõpetus, saksa keel, kursused „Meedia ja mõjutamine“ ja “Praktiline eesti keel”,  valikkursus “Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas”

Eeldame õpetajalt kohalviibimist ja koostööd tundides.

Eel- ja järeltegevused

Haridusprogrammid koostöös Euroopa Elamuskeskusega

Neljapäeviti on 7.–12. klassi õpilaste gruppidel võimalik osaleda RaRa aktiivses ja mängulises Euroopa Liidu teemalises “Tunne Euroopa Liitu!” ning meediapädevust arendavas “Libastudes libauudistele” teematunnis ka Euroopa Elamuskeskuse interaktiivsetes ruumides (Rävala pst 4). Kombineeri sisukad teematunnid Euroopa Elamuskeskuse meeleoluka tasuta külastusega!

Lisaks 45-minutilisele teematunnile on võimalik osaleda:

  • Euroopa Liidu tegevusvaldkondi, institutsioone, ELiga seotud isiklikke lugusid ja meie esindajaid Euroopas käsitleval interaktiivsel näitusel, kus iga õpilane leiab töölehtede abil midagi talle huvipakkuvat;
  • 360° kinosaalis, kus on võimalik vaatajaid igast küljest ümbritsevalt ekraanilt vaadata ELi kujunemislugu ja parlamentaarset demokraatiat tutvustavat filmi;
  • matkemängus, kus grupid suurusega 16 kuni 32 inimest saavad kehastuda Euroopa Parlamendi saadikuteks ja kahe tunni jooksul läbi mängida oluliste otsuste tegemise Euroopa Liidus.

Loe ka lisa Euroopa Elamuskeskuse kodulehelt euroopaelamus.ee