Vaata lahtiolekuaegu
RaRa majanäitus

1993 Raamatukogu avamine

Raamatukogu pidulik avamine toimus 11. septembril 1993, kolm aastat planeeritust hiljem. Veel pooliku siseviimistlusega hoones alustati külastajate vastuvõtmist aga juba sama aasta veebruaris, kui esimesena avasid uksed kunstide ja raamatukogunduse ning suvel haruldaste raamatute osakond. Tegemist oli tõeliselt rahvarohke üritusega, sest inimeste huvi kaua oodatud hoone vastu oli suur. Uues hoones tegutsemist alustanud rahvusraamatukogu esimene lugejapilet anti toonasele presidendile Lennart Merile. Aasta algul paigaldati pidulikult hoonele ka uus nimesilt ning toimus hoone õnnistamine.

1993. aastal toimunud pidulik avatseremoonia leidis aset vestibüülis ligi 900 külalisega. Avakõne pidas president Lennart Meri, toimus teisigi esinemisi ja peeti kõnesid.

Valminud hoone fuajeekorrusel asusid garderoobid tualettruumidega, kunstigalerii, suur ja väike konverentsisaal, toitlustusplokk, harulduste ja arhiivkogu saal ning hoidlad. 4. korrusel asusid hoidlad ja tööruumid, alates 5. korrusest paiknesid peakorpuses eri lugemissaalid. Lisaks on 5.–6. korrusel hoidlaruumid ning 6.–7. korrusel individuaalsed tööruumid, mida arhitekt projekteerimise ajal nimetas „mungakongideks“. 8. korrusest kõrgemal asuvat püramiidsaali avamiseks veel valmis ei saadud.

„Lugupeetav Riigikogu juhataja, lugupeetav Rahvusraamatukogu peadirektor Ivi Eenmaa, asedirektorid, personal, arhitekt Raine Karp, müürsepad ja puusepad, trükkalid ja köitjad, noored ja vanad lugejad, Riigikogu valijad ja Riigikogu valitud ehk lühidalt – armsad kaasmaalased ja kultuurimaailma armsad kaaslased! Me avame täna Eesti Rahvusraamatukogu. Kui maailm areneb inimväärses suunas, saab sellest majast Eesti Vabariigi kõige tugevam kaitsekilp; Eesti Vabariigi kõige suurema viljakandvusega põld; kõige tootlikum tehas; kõige puhtam sünnitusmaja, kus rahvas iseennast taastoodab, sest rahvas koosneb inimestest, ja inimene ei ela väljaspool kultuuri, nagu ei ela väljaspool kultuuri rahvus.“
Lennart Meri, Eesti Vabariigi president 1992–2001