Vaata lahtiolekuaegu

Audioraamatud kirjastajale

Soovime, et pimedate raamatukogu lugejate jaoks loodud helisalvestised leiaks tee laiema kasutajaskonnani. Selleks oleme loonud kirjastajatele võimaluse kasutada erivajadusega inimestele mõeldud helisalvestisi.

Meie eesmärk on laiendada heliraamatute kättesaadavust, suurendada nende kasutust ja vältida heliraamatute tootmise dubleerimist.

Audioraamatute kopeerimine ja levitamine

Mida kirjastaja peab tegema?

  • Kirjastaja peab omama kõik vajalikud intellektuaalset omandit puudutavad õigused ja litsentsid teoste kopeerimiseks ja territoriaalsete piiranguteta levitamiseks audioraamatutena koos all-litsentsi andmise õigusega.
  • Õiguste olemasolul tuleb täita allolev taotluse vorm ja edastada see rahvusraamatukogule. Esitatud andmed võetakse allkirjastatava lepingu koostamise aluseks.
  • Lepingu sõlmimisega võtab kirjastaja kohustuse esitada igakuiselt teoste müügiaruanne ja tasuma lõpptarbija käibemaksuta müügi hinnast 30% rahvusraamatukogule.

Seejärel rahvusraamatukogu

  • Annab kirjastajale fonogrammitootjana loa audioraamatu kopeerimiseks ja levitamiseks.
  • Vahendades audioraamatu esitaja õigusi annab all-litsentsi audioraamatu kopeerimiseks ja levitamiseks.
  • Pärast lepingu sõlmimist saadab audiofaili wave või mp3 formaadis kirjastajale.

Ärimudeli kaudu saadud tulu suuname uute raamatulitsentside hankimisse, et suurendada veelgi üldsuse juurdepääsu audioraamatutele.

Taotluse esitamine

Tähelepanu! Teose helisalvestise tellimiseks peab taotleja omama teose autori või õiguste omaja litsentsi teose helisalvestise reprodutseerimiseks ja territoriaalsete piiranguteta levitamiseks audioraamatutena koos all-litsentsi andmise õigusega.

Teose helisalvestise tellimiseks palun märkige taotluses ära soovitud teose autor, pealkiri, esitaja nimi, ilmumisaasta ja väljaandja. Rahvusraamatukogus saadaolevate audioraamatutega saab tutvuda RaRa poolt koostatud nimekirjas.

Vastame taotlusele 5 tööpäeva jooksul.