Vaata lahtiolekuaegu

Teose kasutamine

Teose kasutamine teiste isikute poolt on lubatud autori või õiguste omaja (kirjastaja, pärija) loal. Samas näeb autoriõiguse seadus ette erandid, mil autori varalisi õigusi piiratakse (vt AutÕS ptk 4 Teose vaba kasutamine).

Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvate teoste kasutamine:

  • Autoriõigusega kaitstud teosest võib teha oma tarbeks koopia (välja arvatud noodid). Samuti teeb raamatukogu füüsilise isiku tellimusel teostest motiveeritud mahus koopiaid. Rahvusraamatukogus ei kopeerita piiratud tiraažiga kujutava kunsti teoseid, elektroonilisi andmebaase ja arvutiprogramme.
  • Haruldastest raamatutest ja arhiivkogu trükistest tehakse üksnes digitaalkoopia juhul, kui see ei kahjusta teavikut.
  • Koopiate tegemiseks on lubatud kasutada isiklikke seadmeid (v.a. harulduste ja arhiivkogu trükiste puhul). Pildistamisel ei tohi kasutada välkvalgustust.
  • Rahvusraamatukogu kogudesse kuuluvaid teoseid ja nende koopiaid võib kasutada isiklikuks otstarbeks. Teose avaldamiseks või avalikuks esitamiseks tuleb küsida luba autorilt või õiguste omajalt. Loa taotleb ja esitab raamatukogule isik, kes soovib teose või selle osa koopiat avaldada.

Korduma kippuvad küsimused

Vaata lisaks: