Vaata lahtiolekuaegu

Telli ISBN

Mis on ISBN (International Standard Book Number)?

ISBN ehk raamatu rahvusvaheline standardnumber on 13-kohaline, ainult üks kord kasutatav numbrikombinatsioon. Juba välja antud ISBNi ei saa muuta, asendada ega uuesti kasutusele võtta. ISBN koosneb 13 numbrist: 3-kohalisele raamatutoodangut tähistavale prefiksile 978 järgneb 9-kohaline põhinumber ning lõpuks kontrollnumber (ühekohaline araabia number), mis kontrollib eelneva numbrikombinatsiooni õigsust.

Eestis on kasutusel rühmatunnused 978-9916-, 978-9949-, 978-9985-.

ISBN 978
-9985
-803
-07
-3
ISBN prefiks
rühmatunnus (maa- ja keeletunnus)
kirjastustunnus
raamatutunnus
kontrollnumber

Miks on ISBN kasulik?

ISBN võimaldab väljaande kiiret ja täpset identifitseerimist.

ISBN hõlbustab raamatu tellimist ja levitamist. ISBNi alusel genereeritakse EAN-kaubavöötkood, mis on vajalik trükiste müügile andmisel.

ISBN lihtsustab arvepidamist.

ISBNi asukoht raamatus

ISBN trükitakse raamatu tiitellehe pöördele alumisse vasakusse nurka (vähemalt 9 punkti suuruses kirjas) ja tagakaane väliskülje alumisse ossa. Kaubavöötkoodil peab ISBN olema ka silmaga loetav.

Audiovisuaal- ja elektrooniliste teavikute ISBN trükitakse nii infokandjale kui ka ümbrisele.

Kui raamatul on kaks või rohkem ISBNi, peavad need kõik olema trükitud tiitellehe pöördele.

Mitmeköitelise teose puhul trükitakse tiitellehe pöördele kõigepealt kogu teose ISBN ja selle alla konkreetse köite ISBN. Raamatu tagakaanele trükitakse ainult selle köite ISBN.

ISBNi saavad:

 • teksti sisaldavad monograafiad (raamatud, brošüürid);
 • Braille’ kirjas (pimedate kirjas) raamatud;
 • eripealkirjaga jadaväljaanded;
 • õppeotstarbelised filmid, videod ja lüümikud;
 • heliraamatud (kassetil, CD-l või DVD-l);
 • komplektid, mis koosnevad nt raamatust ja elektroonilisest ja/või audiovisuaalteavikust;
 • ainult õppeotstarbeline arvutitarkvara;
 • kaardid, atlased;
 • mikroväljaanded (mikrofilmid ja -kaardid);
 • elektroonilised väljaanded (DVDd, CD-ROMid, võrguteavikud).

ISBNi ei saa:

 • ajalehed ja perioodilised väljaanded (ISSN), välja arvatud eripealkirjaga jadaväljaanded, mis saavad mõlemad standardnumbrid;
 • muusikasalvestised;
 • ajutise tähtsusega trükised (kalendrid, päevikud, reklaammaterjalid, müügikataloogid, hinnakirjad, tootetutvustused, voldikud, instruktsioonid, emissiooniprospektid, lendlehed, teatri-, kontserdi- jt etenduste või ürituste kavad, eksponaatide täiendava tekstita nimestikud, blanketid, ankeedid, tekstita värvimisraamatud jne);
 • noodid (ISMN);
 • tiitellehe ja tekstita kunstitrükised ja -mapid, plakatid, postkaardid;
 • isiklikud dokumendid (nt elektrooniline elulookirjeldus ja lühielulugu);
 • eraldi väljaandena ilmuvad normdokumendid (standardid, patendid);
 • elektroonilised teadetetahvlid;
 • e-kirjad jm elektrooniline kirjavahetus;
 • mängud;
 • veebilehed;
 • muutuva tekstiga elektroonilised teavikud.

Mis vahe on ISBN-, ISMN- ja ISSN-numbritel?

ISBN on rahvusvaheline raamatu, ISSN perioodilise väljaande ja ISMN noodi standardnumber.

ISBN omistatakse ühe- või mitmeköitelistele raamatutele või mitteraamatväljaannetele, mis ei ilmu lõppematu sarjana. Eripealkirjaga jadaväljaanded ja raamatusarjad saavad mõlemad standardnumbrid. Jadaväljaande iga osa saab uue ISBNi, ISSN aga jääb samaks niikaua, kuni väljaande nimes ei tehta muudatusi.

ISBN ja EAN-kood

Kirjastajaportaalist saad alla laadida EANi ehk kaubavöötkoodi faili. Silmaga loetav EAN-number vöötkoodi ülaosas on identne 13-numbrilise ISBNiga.

Eesti ISBN Agentuuri teenus

Määrame Eesti kirjastajatele uusi kirjastustunnuseid ning anname teavikutele ISBNe. Meie teenus on tasuta.

Vahendame ISBN-süsteemiga ühinenud Eesti kirjastuste kontaktandmeid Rahvusvahelise ISBN Agentuuri peetavasse rahvusvahelisse kirjastajate registrisse Global Register of Publishers (GRP).

Kogutav teave võib sisaldada isikuandmeid (üksikisiku nime, e-posti aadresse, telefoninumbreid, postiaadressi), mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust (General Data Protection Regulation).

Tekkis küsimusi? Võta meiega ühendust:
Tel: 630 7372
E-post: [email protected]

Tutvu ka ISBNi kasutusjuhendiga.