Vaata lahtiolekuaegu

Telli ISMN

Mis on ISMN (International Standard Music Number)?

ISMN on rahvusvaheline noodi standardnumber, mis alates 1. jaanuarist 2008 koosneb 13 numbrist. Suurtähtlühendile ISMN järgneb nooditoodangut tähistav prefiks 979-0 ning 8-kohaline põhinumber.

Näide: ISMN 979-0-54001-000-3

ISMN 979-0
54001
-000
-3
ISMN prefiks
kirjastustunnus
nooditunnus
kontrollnumber

Miks on ISMN kasulik?

ISMN võimaldab nootide kiiret ja täpset leidmist andmebaasidest ning arvelevõtmist raamatukogudes, leiab kasutamist noodikaubanduses, muusikakirjastuste arvepidamises jm.

ISMNi saavad:

Kõik noodid (trükitud või elektroonilisel kujul), sh:

 • partituurid;
 • klaviirid;
 • partituurist eraldi avaldatud partiid;
 • eri autorite valikkogud (antoloogiad);
 • noodikomplektid, kus helikandja moodustab muusikateosega ühe terviku ja kuulub ühe partiina teose koosseisu;
 • laulikud;
 • nootide mikroväljaanded (mikrofilmid ja -kaardid);
 • Braille’ kirjas (pimedate kirjas) noodid;
 • muusikateose iga eraldi ilmunud noot.

ISMNi ei saa:

 • helisalvestised;
 • videosalvestised;
 • muusikaraamatud, kus esineb noodinäiteid (ISBN);
 • muusikaajakirjad ja -sarjad (ISSN), v.a sarja eraldi osana ilmuvad noodid.

Mis vahe on ISBN-, ISMN- ja ISSN-tunnustel?

ISBN on rahvusvaheline raamatu, ISSN perioodilise väljaande ja ISMN noodi standardnumber.

Kui on raske kindlaks teha, kas tegemist on noodi või raamatuga (nt ulatusliku tekstiosaga ja illustreeritud albumid, laulikud, hümnid), võib väljaandele trükkida nii ISBNi kui ka ISMNi. Kui kirjastus kasutab ainult üht standardnumbrit, siis kõhkluse korral tuleb eelistada ISMNi.

Uue ISMNi saavad:

 • muudatused tekstis või muusikas, v.a vähetähtsad parandused, nt trükivead;
 • eelmisest väljaandest erinevad muudatused muusikateose lahutamatu osana esinevas tekstis;
 • teksti tõlke lisamine, muutmine või eemaldamine, isegi kui muusika pole muutunud;
 • teose formaadi oluline muutus (nt partituur, taskupartituur või õppepartituur).

ISMN antakse muusikateose igale eraldi ilmunud noodile.

ISMN ja EAN-kood

Kirjastajaportaalist saad alla laadida EANi ehk kaubavöötkoodi faili. Silmaga loetav EAN-number vöötkoodi ülaosas on identne 13-numbrilise ISMNiga.

Eesti ISMN Agentuuri teenus

Määrame Eesti noodikirjastajatele uusi kirjastustunnuseid ning anname nootidele ISMNe. Meie teenus on tasuta.

Teeme koostööd Rahvusvahelise ISMN Agentuuriga, saates Eesti noodikirjastuste kontaktandmed rahvusvahelisse muusikakirjastuste andmebaasi MPIID. 

Kogutav teave sisaldab isikuandmeid (üksikisiku nime, e-posti aadresse, telefoninumbreid, postiaadressi), mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitse üldmäärust (General Data Protection Regulation).

Tekkis küsimusi? Võta meiega ühendust:
Tel: 630 7372
E-post: [email protected]

Tutvu ka ISBNi kasutusjuhendiga.