Vaata lahtiolekuaegu

Eesti väljaannete statistika: raamatud, brošüürid, perioodilised väljaanded

Regulaarne avaldamisstatistika

Rahvusraamatukogu hakkas 2020. a. märtsist avaldama ka Eesti raamatute, ajalehtede ning ajakirjade igakuist avaldamisstatistikat, mis põhineb jooksvalt raamatukogusse jõudnud väljaannetel.

Raamatute arvestamise alus on nende registreerimine Eesti rahvusbibliograafia andmebaasis. Ajalehtede ja ajakirjade ülevaate aluseks on saabunud säilituseksemplarid.

Tutvu statistikaga:

Raamatud

2021 Nimetuste arv
Trükiarv
(tuh. eks.)
2022 Nimetuste arv
Trükiarv
(tuh. eks.)
2023 Nimetuste arv
Trükiarv
(tuh. eks.)
Raamatud, brošüürid
2021 3715
3418,2
2022 3975
3252,7
2023 3863
2689,9
-esitrükid
2021 2454
3096,1
2022 2056
2833,2
2023 2214
2477,7
-eestikeelsed
2021 3027
3027,2
2022 3209
3035,9
2023 2871
2518,7
-laste- ja täiskasvanute ilukirjandus
2021 1510
1268,4
2022 1791
1317,65
2023 1899
1073,3
-kooliõpikud
2021 161
248,9
2022 201
293,3
2023 162
256,5
E-raamatud
2021 2724
2022 2185
2023 3015
Raamatute nimetused 2021-2023

Perioodika

2021 Nimetuste arv
Trükiarv
(tuh. eks.)
2022 Nimetuste arv
Trükiarv
(tuh. eks.)
2023 Nimetuste arv
Trükiarv
(tuh. eks.)
Ajalehed
2021 80
2022 73
2023 66
N/A
E-ajalehed
2021 54
2022 52
2023 51
Väikelehed
2021 163
10281,4
2022 158
9000,9
2023 152
8392,3
E-väikelehed
2021 134
2022 135
2023 132
Ajakirjad
2021 293
12056,8
2022 298
10908,8
2023 278
9997,2
E-ajakirjad
2021 196
2022 164
2023 156
Jätkväljaanded
2021 279
450,6
2022 275
343,1
2023 274
309,8
E-jätkväljaanded
2021 264
2022 282
2023 281

Definitsioonid

  • Ajaleht − jadaväljaanne, mida avaldatakse kindlaksmääratud lühikeste intervallidega (iga päev, kord nädalas jne) ja milles käsitletakse üldist hetkehuvi pakkuvaid sündmusi ja teemasid.
  • Päevaleht − iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht.
  • Väikeleht − kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadne väljaanne ilmumissagedusega alla 50 numbri aastas, mis on suunatud kitsamale sihtgrupile, levitatakse kindlas  piirkonnas või huvirühmas.
  • Ajakiri − jadaväljaanne, mida avaldatakse regulaarsete intervallidega sagedamini kui kord aastas ja mis sisaldab tavaliselt eraldi artikleid.
  • Nimetus − iga omaette pealkirjaga teavik.
  • Number − ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne (mitu ühikut sama pealkirjaga väljaannet on teatud ajavahemikul ilmunud).

Kontakt

Raamatute statistika: tel. 630 7372 – [email protected]
Jadaväljaannete statistika: tel. 630 7376 – Piret Räpp [email protected]