Jäta vahele

RaRa väike maja, Narva mnt 11
E–R 10–20, L 12–19, P suletud

RaRa Solarise saatkond
E–P 10–19

Eesti väljaannete statistika: raamatud, brožüürid, perioodilised väljaanded

2020 Nimetuste arv
Trükiarv (tuh. eks.)
2021 Nimetuste arv
Trükiarv (tuh. eks.)
2022 Nimetuste arv
Trükiarv (tuh. eks.)
Raamatud, brošüürid
2020 3634
3155,5
2021 3715
3418,2
2022 3975
3252,7
s.h. esitrükid
2020 3455
2912,8
2021 2454
3096,1
2022 3677
2833,2
eestikeelsed
2020 2899
2856,1
2021 3027
3027,2
2022 3209
3035,9
laste-ja täiskasvanute ilukirjandus
2020 1370
1146
2021 1510
1268,4
2022 1791
1317,65
kooliõpikud
2020 110
188,6
2021 161
248,9
2022 201
293,3
E-raamatud
2020 1628
2021 2724
2022 2185
Ajalehed
2020 86
2021 80
2022 73
E-ajalehed
2020 58
2021 54
2022 52
Väikelehed
2020 163
9015,8
2021 163
10281,4
2022 158
9000,9
E-väikelehed
2020 134
2021 134
2022 135
Ajakirjad
2020 296
13091,5
2021 293
12056,8
2022 298
10908,8
E-ajakirjad
2020 191
2021 196
2022 164
Jätkväljaanded
2020 313
426,6
2021 279
450,6
2022 275
343,1
E-jätkväljaanded
2020 283
2021 264
2022 282

Definitsioonid:

  • Ajaleht − jadaväljaanne, mida avaldatakse kindlaksmääratud lühikeste intervallidega (iga päev, kord nädalas jne) ja milles käsitletakse üldist hetkehuvi pakkuvaid sündmusi ja teemasid.
  • Päevaleht − iga päev (v vähemalt 5-6 korda nädalas) ilmuv ajaleht.
  • Väikeleht − kohaliku omavalitsuse, asutuse, organisatsiooni, ühenduse, ühingu jne ajalehelaadne väljaanne ilmumissagedusega alla 50 numbri aastas, mis on suunatud kitsamale sihtgrupile, levitatakse kindlas  piirkonnas või huvirühmas.
  • Ajakiri − jadaväljaanne, mida avaldatakse regulaarsete intervallidega sagedamini kui kord aastas ja mis sisaldab tavaliselt eraldi artikleid.
  • Nimetus − iga omaette pealkirjaga teavik.
  • Number − ajakirja, ajalehe vm jadaväljaande üksikväljaanne (mitu ühikut sama pealkirjaga väljaannet on teatud ajavahemikul ilmunud).