Jäta vahele

RaRa väike maja, Narva mnt 11
E–R 10–20, L 12–19, P suletud

RaRa Solarise saatkond
E–P 10–19

Ühtne raamatukogusüsteem

Uuele ühtsele raamatukogusüsteemile üleminek, mille tulemusena liidetakse kõikide Eesti raamatukogude kogud ühte ühisesse e-kataloogi, on plaanis alates 2025. aastast.

Uuele süsteemile üleminek loob võimalused tänaste raamatukoguteenuste kvaliteedi tõstmiseks, uute innovaatiliste (digi)teenuste pakkumiseks ning aitab seeläbi kaasa raamatukogude missiooni elluviimisele.

2023. aastal on plaanis jätkata uue raamatukogusüsteemi detailanalüüsiga.

Raamatukoguteenuste ärianalüüs ja teenusedisain

Vastavalt riigihanke tulemustele teostasid raamatukoguteenuste ärianalüüsi ja teenusedisaini projekti Ernst & Young Baltics AS koostöös strateegilise disaini agentuuriga Rethink. Analüüsi tellijaks oli Eesti rahvusraamatukogu üleriigiliste raamatukoguteenuste arenduskeskus.

Ärianalüüs keskendus raamatukogu teenuste analüüsile, mida ühtne üleriigiline raamatukogusüsteem peaks tulevikus hõlmama ja aitama optimeerida. Süsteemi ühte komponenti – raamatukogude lugejatele mõeldud e-kataloogi – analüüsiti põhjalikumalt projekti teenusedisaini osas ja sellest valmis ka prototüüp.

Ärianalüüs selgitas välja raamatukogude teenuste optimeerimise võimalused – dubleerivad tegevused, andmekvaliteedi probleemid, süsteemide liidestuste puudused, jmt. Analüüs näitas, et raamatukogude tegevused ei erine niivõrd raamatukogu liikide kaupa kuivõrd raamatukogusüsteemide kaupa, mida oma teenuste pakkumiseks kasutatakse. Optimeeritud teenuste pakkumiseks töötati välja ühtse üleriigilise raamatukogusüsteemi (ÜÜRS) kontseptsioon, mis eristab eraldi komponentidena lugejale suunatud ühtset e-kataloogi, ühtset ja keskset bibliokirjete andmebaasi, ning raamatukogutöötaja jaoks mõeldud raamatukogutarkvara (vt. joonis 1). Nende põhikomponentidega on liidestatud rida toetavaid süsteeme ja lahendusi, mis on raamatukoguteenuse pakkumiseks vajalikud.

Ühtse üleriigilise raamatukogusüsteemi (ÜÜRS) all mõeldakse seejuures tervikut, mis koosneb mitmest tarkvaralahendusest, mida raamatukogu oma teenuste pakkumiseks rakendab, s.t mitte üksnes raamatukogusüsteemi tarkvara.

PROJEKTIGA SEOTUD DOKUMENDID JA ANALÜÜSID

Raamatukogude kliendiuuringu kokkuvõte / Rethink, juuni 2022 (pdf)
​Raamatukoguteenuste ärianalüüs ja teenusdisain/ Aruanne 2022 (pdf)

Projekt sündis tänu ulatuslikule koostööle

Projekti õnnestumisse panustas arvestatav osa Eesti raamatukogusid, kes ühiselt mõtestasid raamatukogusüsteemi eesmärki teenuste võtmes ning osalesid ühtse e-kataloogi koosloomes.

Projekti kaasatud raamatukogud: Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Maaülikooli raamatukogu, Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu, Sisekaitseakadeemia, Eesti Lastekirjanduse Keskus, Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Pärnu Keskraamatukogu, Põlva Keskraamatukogu, Narva Keskraamatukogu, Saaremaa Keskraamatukogu, Lääne Harju Valla Raamatukogu, Tapa vallaraamatukogu, Ülenurme Raamatukogu, Põlgaste Raamatukogu-külakeskus, Tartu O. Lutsu nimeline Linnaraamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu, Viljandi Linnaraamatukogu, Tõrva Linnaraamatukogu, Põltsamaa raamatukogu, Pärnu Kutsehariduskeskuse raamatukogu, Narva Vanalinna Riigikooli raamatukogu, Kose Gümnaasiumi raamatukogu, Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu, Tartu Ülikooli Raamatukogu.

Projektis osalevad kohalikud omavalitsused ja partnerid:

Elva vald, Põhja-Sakala vald, Saare vald, Pärnu linn, Kultuuriministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Täname kõiki partnereid!

Raamatukoguteenuste ärianalüüsi ja teenusedisaini projekti tulemid

Raamatukoguteenuste ärianalüüsi ja teenusedisaini projekti tulemuste tutvustus toimus 17. jaanuaril 2023. Salvestust esitlusest saab vaadata RaRa YouTube kanalilt

Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.