Pimedate raamatukogu
Vaata lahtiolekuaegu

Kogu

Raamatukogus on lugejatele kättesaadavad: 

  • audioraamatud 
  • punktkirjas raamatud ja ajakirjad 
  • puuteraamatud 
  • e-raamatud 
  • kirjeldustõlkega filmid 
  • trükitud raamatud, mis käsitlevad nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist 

Enamik audioraamatuid ja punktkirjas raamatuid valmistatakse raamatukogus. Lisa hangitakse ka ostudena, annetustena ning raamatuvahetuse teel välisriikide pimedate raamatukogudest. Kõik raamatukogus leiduvad väljaanded on sisestatud e-kataloogi URRAM

Audioraamatud 

Pimedate raamatukogus valmistatakse eesti -ja venekeelseid audioraamatuid DAISY 2.02 vormingus. Lisaks oma toodangule saadakse audioraamatuid annetuste ja ostudena teistelt väljaandjatelt. 

DAISY (Digital Accessible Information System) raamat on digitaalne audioraamat, mis sisaldab kas helifaile, tekstifaile või mõlemaid korraga. DAISY standard on välja töötatud inimeste jaoks, kellel ei ole võimalik lugeda trükitud raamatuid. 

DAISY standardi järgi valmistatud audioraamat pakub selle kasutajale mitmeid funktsioone, mida teised heliraamatud ei võimalda. Lisaks teksti kuulamisele on DAISY raamatus navigeerimiseks võimalik kasutada fraase, peatükke ja lehekülje numbreid, lisada järjehoidjaid jm. 

Loe DAISY-pleieri kasutamise kohta juhendite lehelt.

Punktkirjas raamatud 

Punktkiri on reljeefsetest punktikombinatsioonidest koosnev sõrmedega loetav kirjasüsteem, mis on loodud nägemispuudega inimeste jaoks. Punktkirja loojaks on prantslane Louis Braille (04.01.1809 – 6.01.1852).  

Enamik eestikeelsetest punktkirjas raamatutest trükitakse raamatukogus. Eestikeelseid ja võõrkeelseid punktkirjas raamatuid on saadud ka annetustena. 

Puuteraamatud 

Puuteraamat on nägemispuudega inimeste jaoks valmistatud raamat, mis sisaldab kolmemõõtmelisi või reljeefseid pilte. Selliste piltide abil saab nägemispuudega inimene tundma õppida erinevaid materjale ja vorme ning omandada teadmisi asjadest ja nähtustest, millest muidu pole võimalik ülevaadet saada (näiteks päike, pilved, suuremõõtmelised esemed). Lisaks piltidele sisaldavad puuteraamatud tavaliselt ka nii trükitud kirjas kui punktkirjas teksti. 

Suurem osa raamatukogus olevatest puuteraamatutest on saadud annetustena. Põhilisteks annetajateks on Tallinna Ülikool ja MTÜ Kakora

E-raamatud 

Enamik pimedate raamatukogus olevatest e-raamatutest on valmistatud Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus ja Tartu Ülikooli Raamatukogus Sihtasutuse Archimedes programmi Primus kuulderaamatute projekti raames. E-raamatuid on saadud ka mitmelt kirjastuselt. 

Kirjeldustõlkega filmid 

Pimedate raamatukogus olevad kirjeldustõlkega filmid on annetuste ja ostudena saadud erinevatelt tootjatelt. Kõige rohkem filme on valmistatud nägemispuudega inimeste jaoks MTÜ Kakora tellimusel. Filmide väljaandmist on toetanud Kultuuriministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond ning Eesti Filmi Instituut