Pimedate raamatukogu
Vaata lahtiolekuaegu

Pimedate raamatukogust

Pimedate raamatukogu teenindab nägemispuudega või mõne muu trükitud teksti lugemist takistava puude, häire või haigusega inimesi. Nägemispuudega inimeste tegevust, rehabiliteerimist ja õpetamist käsitlevaid trükitud teavikuid laenutatakse kõikidele soovijatele. 

Raamatukogu valmistab, kogub, säilitab ja laenutab heli- ja punktkirjas teavikuid, puuteraamatuid, e-raamatuid ja kirjeldustõlkega filme. Raamatukogul on oma helistuudio ja punktkirja trükikoda. 

Teavikuid valmistatakse vastavalt autoriõiguse seaduse § 19 punktile 6

Pimedate raamatukogu teenindab lugejaid Eestis ja välismaal. 

Pimedate raamatukogu on Kultuuriministeeriumi haldusalasse kuuluva Eesti Rahvusraamatukogu osakond.  

Ajalugu 

1947 – Tallinnas pimedate ja vaegnägijate artelli juurde loodi raamatukogu, kus hakati lisaks tavalistele raamatutele hiljem koguma ja laenutama ka punktkirjas raamatuid ning heliraamatuid. 

1962-1992 – Tallinnas toimetati riiklikus kirjastuses ja trükiti riiklikus trükikojas punktkirjas raamatuid. 

1968 – Tallinnas pimedate ühingus loodi helistuudio, kus hakati valmistama heliraamatuid. 

1970 – Tallinna helistuudios valmis esimene nägemispuudega inimeste elu käsitlev heliajakiri “Epüfon”. 

1993 – Tallinnas pimedate ühingu ettevõttes loodi helistuudio, kus hakati valmistama heliajalehti ja -ajakirju. 

1994 – Heliraamatute stuudiost loodi sihtasutus Eesti Pimedate Ühingu Heli- ja Punktkirja Keskus. Selle osana alustas tööd ka punktkirja trükikoda. 

1995 – Tallinnas asunud pimedate ühingu ettevõtte raamatukogu heliraamatud ja punktkirjas raamatud anti üle sihtasutusele. 

1996 – Heliajalehtede ja -ajakirjade stuudio hakkas tööle sihtasutuse osana. 

1998 – Eesti Pimedate Ühingu Heli- ja Punktkirja Keskus nimetati ümber Sihtasutuseks Eesti Pimedate Liidu Teabe- ja Koolituskeskus. 

2001 – Sihtasutus Eesti Pimedate Liidu Teabe- ja Koolituskeskus nimetati ümber Sihtasutuseks Eesti Pimedate Raamatukogu. 

2004 – Eesti Hoiuraamatukogu filiaalina loodi Eesti Pimedate Raamatukogu. Sihtasutus Eesti Pimedate Raamatukogu lõpetas tegevuse. 

2010 – Eesti Pimedate Raamatukogu muudeti Eesti Hoiuraamatukogu osakonnaks. 

2023 – Alates 1. jaanuarist 2023 võttis Eesti Rahvusraamatukogu kõik Eesti Hoiuraamatukogu teenused üle, sealhulgas ka pimedate raamatukogu teenused.