Jäta vahele

RaRa väike maja, Narva mnt 11
E–R 10–20, L 12–19, P suletud

RaRa Solarise saatkond
E–P 10–19

Uurimustöö

Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (10.–12. klass)

 • 12.12.2023 kell 11:15-12:00
 • 19.12.2023 kell 11:15-12:00

Kiirtee usaldusväärse uurimistööni (10.–12. klass)

Kirjutad uurimistööd, aga sinu poolt valitud märksõnadest enam ei piisa?
Kuidas leida kiiresti vajalikku, kvaliteetset ja usaldusväärset informatsiooni? 

Lühitutvustus   

Aktiivset tegutsemist pakkuvas tunnis: 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega 

 • Teabekeskkond: õppija tutvub infootsingumeetoditega, mis hõlmavad endas erinevate teavikute ja e-keskkondade kasutamist; arendab analüüsioskust 
 • Tehnoloogia ja innovatsioon: õppija õpib tundma ja kasutama tänapäevaseid andmebaase ja otsisüsteeme õppetöös ning eluliste probleemide lahendamisel  
 • Kultuuri- ja väärtuspädevus: õppija tajub, analüüsib ja väärtustab oma riigi ja rahva kultuuripärandit 
 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õppija tutvub rahvusraamatukogu teenustega
 • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust 
 • Õpipädevus: õppija suudab leida õppimiseks vajalikku teavet ja usaldusväärseid allikaid

Seotud õppeained: näited on seotud erinevate õppeainetega, sh valikkursused „Uurimistöö alused” ja „Arvuti kasutamine uurimistöös”

Tunni pikkus: 45 minutit 

Lisainfo

 • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
 • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
 • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
 • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Osale ka veebitunnis