Jäta vahele

RaRa väike maja, Narva mnt 11
E–R 10–20, L 12–19, P suletud

RaRa Solarise saatkond
E–P 10–19

libauudis

Libastudes libauudistele (7.–12. klass)

 • 05.12 3023 kell 10:15-11:00
 • 19.12.2023 kell 10:15-11:00

Libastudes libauudistele (7.–12. klass)

Kas oskad meedias levivat infot ja allikaid kriitiliselt hinnata?
Kuidas tunned ära valeinfo või pildimanipulatsiooni?
Mida tead süvavõltsingutest?  

Lühitutvustus   

Aktiivset tegutsemist pakkuvas tunnis: 

 • analüüsime elulisi näiteid meediast 
 • hindame kriitiliselt meediatekste, pilte ja videoid 
 • õpime eristama fakti arvamusest 
 • uurime meediamanipulatsioonide maailma 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

 • Teabekeskkond ja meediakasutus: õpilane suudab meediamaailma sisu ja allikaid kriitiliselt analüüsida ja kasutada
 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õpilane õpib toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna
 • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust 
 • Õpipädevus: õppija suudab leida õppimiseks vajalikku teavet ja usaldusväärseid allikaid 

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, kursused „Meedia ja mõjutamine“ ja “Praktiline eesti keel”,  valikkursus “Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas”

Tunni pikkus: 45 minutit 

Lisainfo

 • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
 • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
 • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
 • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Osale ka veebitunnis või Euroopa Elamuskeskuses