Vaata lahtiolekuaegu
Õpilased klassis

Libastudes libauudistele (7.–12. klass)

Libastudes libauudistele (7.–12. klass)

Kas oskad meedias levivat infot ja allikaid kriitiliselt hinnata?
Kuidas tunned ära valeinfo või pildimanipulatsiooni?
Mida tead süvavõltsingutest?  

Lühitutvustus   

Aktiivset tegutsemist pakkuvas tunnis: 

 • analüüsime elulisi näiteid meediast 
 • hindame kriitiliselt meediatekste, pilte ja videoid 
 • õpime eristama fakti arvamusest 
 • uurime meediamanipulatsioonide maailma 

Seosed õppekava läbivate teemade ja oskustega

 • Teabekeskkond ja meediakasutus: õpilane suudab meediamaailma sisu ja allikaid kriitiliselt analüüsida ja kasutada
 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus: õpilane õpib toimima teadliku ja vastutustundliku kodanikuna
 • Digipädevus: õppija leiab digivahendite abil infot ning hindab selle asjakohasust ja usaldusväärsust 
 • Õpipädevus: õppija suudab leida õppimiseks vajalikku teavet ja usaldusväärseid allikaid 

Seotud õppeained: eesti keel ja kirjandus, kursused „Meedia ja mõjutamine“ ja “Praktiline eesti keel”,  valikkursus “Inimene nüüdisaegses teabekeskkonnas”

Tunni pikkus: 45 minutit 

Lisainfo

 • Rahvusraamatukogu teematunnid on TASUTA!
 • Teematunnid toimuvad tööpäeviti, teematundide toimumisajad leiad broneerimisvormist!
 • Soovitav grupi suurus on 20-25 õpilast
 • Teematunnid toimuvad RaRa väikese maja (Narva mnt 11) õppeklassis ja lugemisaladel

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 1 nädal enne teematunni toimumisaega.

Vaata ka eel- ja järeltegevusteks sobivaid õppematerjale!

Osale veebitunnis või Euroopa Elamuskeskuses