Vaata lahtiolekuaegu

Pakett: Rännak raamatute maailma (1.–6. klass)

Pakett: Rännak raamatute maailma (1.–6. klass)

Tuleme teile külla, et tuua hästi läbimõeldud, tasuta teematundide kaudu õpilasteni uusi teadmisi erinevate infoallikate mitmekesisuse ja kasutamise kohta. Loodame, et rikastame koolielu, käsitledes õppekavas nõutud teemasid tavapärasest pisut erinevast vaatenurgast.

Lühitutvustus   

Sel õppeaastal pakume algkoolipaketti “Rännak raamatute maailma” ning külastame soovi avaldanud koole Tallinnas ja Harjumaal kolmapäeviti. Tuleme kooli tasuta!

Kus: sinu koolis (Tallinnas ja Harjumaal)

Millal: kolmapäeviti vahemikus 10.00–13.00

Mida: õppekavaga seotud 45-minuti pikkuseid tunde

Kuidas: üks tund on mõeldud ühele klassile korraga, nimekirjas olevad tunnid võiksid toimuda paralleelselt ja kuni 3 korda järjest.

Eesmärk: läbi mänguliste ülesannete tutvustada rahvusraamatukogu kui õpilase sõpra ja abimeest; tekitada uudishimu raamatute, ajaloo, võõrkeelte vastu.

Seotud õppeained: eesti keel, maatundmine, muusika, kunst, ajalugu, kirjandus, matemaatika, (saksa keel)

Eeldame õpetajalt kohalviibimist ja koostööd tundides.

Teemapaketis olevad tunnid

Rahvusraamatukogu teematunnid on mängulised, õpilaste koostööd ning loomingulisust arendavad. Kõik teematunnid lähtuvad õppekava eesmärkidest ja õpiväljunditest. 

  • Kus raamatud elavad? (1.–3. klass)
  • Kuidas taltsutada raamatut? (4.–6. klass)
  • Raamatukogu kui ajamasin (4.–6. klass)
    Valida saab visuaalsete allikate tunni või kirjalike allikate tunni vahel!
  • Seiklus läbi Austria (3.–6. klass). Soovi korral!

Palun tutvu teematundide kirjeldustega, mis annavad lühiülevaate teematunni sisust ja vormist ning küsimustest, millele teematunnis vastuseid otsitakse.

Lisainfo

  • Rahvusraamatukogu koolikülastus on TASUTA!
  • Kõik paketti kuuluvad teematunnid peaksid toimuma ajavahemikus kell 10-13;
  • Täpsem päevakava lepitakse kokku korraldava õpetaja ja RaRa läbiviija vahel;
  • Eeldame õpetajalt kohalviibimist ja koostööd tundides.

Broneerimine toimub ainult broneerimisvormi kaudu soovitavalt 2 nädalat enne teematunni toimumisaega.