Raamatukogudele

Eriala standard

Info- ja dokumendihalduse standardimine

Info- ja dokumendihalduse standardimine keskendub raamatukogunduse, dokumendihalduse, kirjastamise, arhiivinduse,  muuseumi dokumentatsiooni, indekseerimise ja refereerimise teenuste ning infoteaduste valdkondadele.

Info- ja dokumendihalduse Eesti standardeid koostab põhiliselt standardimise tehniline komitee EVS/TK 22 Informatsioon ja dokumentatsioon. Komitee on informatsiooni ja dokumentatsiooni standardimisest huvitatud juriidilistest isikutest vabatahtlikel ja võrdsetel alustel moodustatud kogu.

Komitee on Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus MTÜ struktuuriüksus ning tema eesmärgiks on Eesti standardite ja standardilaadsete dokumentide ettevalmistamine, ülevaatamine ning osalemine rahvusvahelises ja Euroopa standardimises oma käsitlusalal.

EVS/TK 22 liikmed:

Komitee sekretariaat tegutseb komitee liikmeks oleva Eesti Rahvusraamatukogu juures.
Kontakt: Meelis Somelar, Eesti Rahvusraamatukogu juhtiv spetsialist, telefon 6307130, e-mail: [email protected]

TK 22 põhikiri (muudetud 07.05.2015)

EVS TK 22 tööprogramm 2022

EVS TK 22 tööprogramm 2023

EVS TK 22 tööprogramm 2024

TK 22 standardid vt ka www.evs.ee/pood

TK 22 Rahvusvaheline koostöö 15.12.21