Raamatukogudele

Rahvaraamatukogude kiirendi

Toetame raamatukogude arenguhüpet

Pakume võimalust taotleda arendusprojektidele kaasfinantseeringut. Aitame visiooni teoks teha väikeste, selgelt eesmärgistatud sammudega, kaasates probleemilahendusse inimesi ja kogukondi. Soodustame koostööd ja kogemuste jagamist.  

Arendusprojektide toetuse eesmärk on:

  • pakkuda rahvaraamatukogudele võimalust ajakohaste ja uuenduslike lahenduste loomiseks ja ruumide kogukonnategevusteks kohandamiseks
  • parandada raamatukogu- ja muude avalike teenuste kvaliteeti ning kättesaadavust
  • tõsta raamatukogutöötajate professionaalsust
  • arendada rahvaraamatukogude ja raamatukogude vahelist koostööd
  • aidata kaasa rahvusvahelistumisele

Kiirendi 2025. aasta voor on taotluste esitamiseks avatud 1. – 30. novembril 2024 

Toetuse taotlemise tingimused ja taotluste hindamise põhimõtted on kirjas kultuuriministri määruses: Rahvaraamatukogude arendusprojektide toetamise tingimused ja kord