Raamatukogudele

MIRKOga liitumine

Minu Raamatukogu (MIRKO) paneb raamatud üle Eesti liikuma. Liitudes MIRKOga, saate laiendada oma raamatukogu kliendibaasi ning panustada üheskoos partnerraamatukogudega mugavama ja kasutajasõbralikuma raamatukoguteenuse arendamisse Eestis. MIRKOga on tänaseks liitunud juba 34 raamatukogu.