Raamatukogudele

Statistika

Rahvusraamatukogu koostöös Kultuuriministeeriumi ja Statistikaametiga korraldab raamatukogualast statilist tööd kõikides raamatukogutüüpides. Statistiliste näitajate kogumisel lähtutakse:

Juhendid aruandevormi täitmiseks:

Vaata ka juhised oma aruande kontrollimiseks

Rahvusraamatukogu raamatukogude statistika andmebaasist on võimalik tellida erinevaid analüütilisi ülevaateid ja raamatukogude tegevusnäitajaid.

Kontakt: Riin Olonen, tel 630 7189, e-post: [email protected]

Vaata ka Statistikaameti lehel avaldatud andmeid (valik: sotsiaalelu – kultuur – raamatukogud)