Raamatukogudele

Terminoloogia

Eesti Rahvusraamatukogu ning Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkond tegelevad raamatukogu- ja infoteadusterminoloogia väljatöötamise ja terminikorrastusega. 

Ekilexi terminibaasis asuv Raamatukogusõnastik koondab Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu terminoloogiatoimkonnas läbiarutatud ja heakskiidetud termineid, sh eestikeelsetes raamatukogutööga seotud standardites määratletud terminite kirjeid ning raamatukogunduse, infoteaduse, bibliograafia, raamatuteaduse, infotehnoloogia, kartograafia jt raamatukogunduse sidusaladelt. 

Esimese, 2006. aastal korraldatud oskuskeelepäevaga tähistati Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) terminoloogiatoimkonna 35. tegutsemisaastat. Sealt sai alguse tava korraldada oskuskeelepäeva iga aasta sügisel. Nii toimus see ka 2023. aastal! XVIII oskuskeelepäev: tõhus erialakeel raamatukogus 

Selle tööaasta eesmärgiks on terminibaasi lisada kuni 30 uut või seni töös olnud mõistekirjet. Terminibaasis on tähelepanu all meie sõnakogu tervikuna, selle pidev toimetamine EKI nõuetele vastavaks. Kavas on süsteemselt toimetada andmeekspordiga Ekilexi üleviidud termineid. 

Terminoloogiatoimkond ootab oma koosseisu kolleege, keda huvitab lisaks raamatukogutööle ka eesti keel, eriti oskuskeel. Jätkuvalt on oodatud kõik küsimused, ettepanekud, uued terminid ja olemasolevate täpsustused. 

Kalju Tammaru – terminoloogiatoimkonna esimees, [email protected] 

Katre Riisalu – terminoloogiatoimkonna sekretär, [email protected]