Rekonstrueerimine

Rekonstrueerimise lugu

Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone rekonstrueerimine algas 2021. aastal. Valmis saab maja plaanide kohaselt 2025 ning teenused saame avada sealt 2027. aastal.

Uues majas on oodata märkimisväärseid muudatusi. Võib ju küsida, et kui vorm ehk maja ise on muinsuskaitse all ja sisu olemuslikult alalhoidlik ehk säilitamisele suunatud, siis mis muudatustest siin rääkida saab. Siiski päris mitmest.

Esiteks seavad uues majas end sisse Rahvusarhiivi Tallinnas hajali olevad üksused oma kogude ja teenustega. See muudab kõikvõimaliku uurimistöö ja infokasutuse hoopis mugavamaks. On kindel, et nii praegused kui ka päris uued haridustegevused muutuvad paremates tingimustes veel olulisemaks. Raamatukogu kui hariduskeskuse roll suureneb märgatavalt, seda nii pakutavate koolituste, iseseisva teadustöö tegemise kui ka laiemalt elukestva õppe võimaluste osas.

Teiseks uuenevad senised üksused (humanitaar-, sotsiaal- ja muusikaraamatukogu) nõnda, et neil korrustel tekib rohkem võimalusi mitmesuguste sündmuste korraldamiseks, erilaadsete töötubade läbiviimiseks ning ka niisama mõnusas keskkonnas ajaveetmiseks. Vaikus jääb alles, kuid mitte kõikjal; suhelda saab rohkem.

Kogu raamatukogu kasvamine kultuurikeskkonnaks sõna kõige loomingulisemas mõttes on kindlasti üks peaeesmärke. Seda võiks märgata juba kohe sisenedes, sest just maja avarast aatriumist kujuneb üllatusrohke sisetänav ja ürituskorralduse süda, kust pääseb nii täiesti uut tüüpi kohvikutesse kui ka näiteks ööpäev läbi lahti olevasse iseteeninduslikku raamatukokku. Elu uues majas ei peaks katkema enam hetkekski.

Uuenenud maja tahab olla kõigile avatud ja sellest ka teada anda. Ajaveetmine raamatukogus peaks olema põnevam ja loomulikum kui kaubakeskuses hängimine. Soe, valge ja huvitav paik külmal aastaajal, mõnusalt jahe ja ikka huvitav soojal suvel.

Välisvaadete visuaalid: Sirkel & Mall
Sisevaadete visuaalid: VLS Interior Architecture

Eesti Rahvusraamatukogu aastal 2027 

Rekonstrueerimise järel saab Tallinn tagasi ühe linnapilti defineeriva hoone, mille külastajate kasutada on kordades rohkem avalikku pinda, kui oli enne. Eesti saab endale suurima avaliku ruumi kultuuri- , teadmus- ja kogukonnakeskuse näol, kus on teenuseid ja tegevusi kogu inimese elukaare ulatuses.

Uuenenud RaRasse ootame varasemast vähemalt kaks korda rohkem külastajaid, s.o aastas keskmiselt pool miljonit inimest. Hoone kujundatakse kergesti ligipääsetavaks ka erivajadustega inimestele, sh nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega külastajatele.

Asenduspind Narva mnt 11 aadressil kuni 2027. aasta rekonstrueeritud hoone avamiseni

Rekonstrueerimise ajaks kolib rahvusraamatukogu aadressile Narva mnt 11. Asenduspinnal jätkame oma teenuste pakkumist. Rekonstrueerimise perioodil leiab rahvusraamatukogu pisikese esinduse ka Solarise keskusest ja kesklinnas saavad paiknema mõned raamatukapid, kuhu on võimalik raamatuid tellida ja tagastada.

Kuidas muutuvad teenused asenduspinnal Narva mnt 11 aadressil?

Asenduspinal pakume enamikke oma teenuseid, mida ka varasemalt Tõnismäel. Kindlasti pakume teoste laenutamist ja kohapeal tarbimist, arvutite kasutamist, personaalset nõustamist ja päringutele vastamist. Haridustegevustes paneme rohkem rõhku koolides kohapeal käimisele. Olulisemaks muutuvad meie digitaalsed teenused – e-laenutuse ning üle-riigilise laenutusteenused. Jätkuvalt pakume kõikidele inimestele juurdepääsu sadadele erinevatele teadus-, info- ja kultuuriandmebaasidele ning digitaalarhiivile DIGAR. Samuti pakume riigi- ja parlamendiraamatukoguna edasi teenuseid riigiasutustele ja riigikogule jpm.

Oluline on arvestada, et rekonstrueerimise ajaks väheneb juurdepääs meie kogudele, sest kõik peale avakogude lähevad selleks ajaks kokku pakitult mujale hoidlatesse.