Vaata lahtiolekuaegu
Raamatute esitlus

Autoriõiguse koolitus raamatukoguhoidjatele (Tartus)

Autoriõiguse koolitus raamatukoguhoidjatele (Tartus)

Uusi teavikuid lisandub raamatukogudesse pidevalt ning nii lugejate kui ka laenutajate huvides on, et uute teavikute saabumine kõigile huvilistele võimalikult kiiresti ja laialdaselt teatavaks teha. Kuid kuidas seda teha nii, et ei satuks vastuollu autorikaitseseadustega?

Antud koolitusel vaatleme ja uurime, kuidas eristada autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi teistest intellektuaalomandi liikidest. Millised on kultuuripärandiasutustes rakendatavad autoriõiguse põhimõtted ja erandid?

Koolituse eesmärgiks on, et iga osaleja saaks hea ülevaate autoriõiguse põhimõistetest, oskaks neid vajadusel oma töös teoste autoriõigusliku seisundi välja selgitamiseks kasutada järgides selleks autoriõiguse seadust ja sellega seonduvaid õigusakte.

Kellele: infospetsialistidele ja kõigile teistele huvilistele raamatukogudest

Koolitaja: Airi-Ulrike Lillevälja

Esita teemakohane küsimus koolitajale juba registreerides.

Kontakt