Vaata lahtiolekuaegu

Autoriõiguse seminar 2024: ai-ai-AI, mis siis autoritest sai? 

Autoriõiguse seminar 2024: ai-ai-AI, mis siis autoritest sai? 

Autoriõiguse päevale pühendatud Eesti Rahvusraamatukogu traditsiooniline seminar kannab sel aastal nime „Ai-ai-AI, mis siis autoritest sai?“. Vaatleme autoriõiguse seadusest tulenevate erandite kasutamist mäluasutustes ning lahendame ühe AI-teemalise näidiskaasuse. Seminari juhib Eesti Esitajate Liidu tegevjuht Urmas Ambur. Kutsu Facebookis ka kolleegid osalema!

Päevakava

9.30–10.00
Kogunemine

10.00–10.10
Päevajuhi tervitussõnad
Urmas Ambur, Eesti Esitajate Liidu tegevdirektor

10.10–10.30
Nootide reprodutseerimise õigusest
Kärt Nemvalts, Justiitsministeeriumi intellektuaalse omandi ja konkurentsiõiguse talituse juhataja

Ettekanne annab ülevaate Eesti ja Euroopa Liidu õiguses sisalduvast regulatsioonist, mis puudutab nootide kopeerimist. Otsime vastust küsimusele kas ja kellel ja millistel tingimustel on võimalik noote kopeerida ilma loata? Kas on vahet koopia formaadil (analoog- või digikoopia)? Millised piirid on selles osas seaduse kohaselt mäluasutuste või haridusasutuste tegevusel?  

10.35–10.55
Tsiteerimiserandist
Liina Jents, COBALT patendivolinik ja vandeadvokaat

Ettekanne selgitab, mis on tsiteerimise erand autoriõiguse seaduses. Kas tsiteerida saab vaid kindlal eesmärgil ja milliseid teoseid saab üldse tsiteerida? Samuti räägime sellest, millega peaks arvestama tsiteerimise erandi kasutamisel ja kuidas tsiteerida digitaalses keskkonnas? 

11.00–11.15
Virgutuspaus

11.15–11.35
Hariduserand kultuuripärandiasutustes: õiguslik ja empiiriline vaade
Aleksei Kelli, TÜ intellektuaalse omandi õiguse professor

Ettekandes antakse ülevaade autoriõiguse eranditest ja piirangutest, millele saavad tugineda kultuuripärandiasutused. Põhitähelepanu on seejuures hariduserandil. Lisaks hariduserandi õiguslikule raamistikule, tutvustatakse ettekandes ka 2023 aastal läbiviidud empiirilise uuringu tulemusi, mis keskendus hariduserandi kasutamise ulatus kultuuripärandiasutustes. 

11.40–12.00
Taasavaldamine ja andmekaitse reeglid
Kadri Levand, Andmekaitse Inspektsiooni tiimijuht-jurist

Kes vastutab kui avaldada juba kellegi teise poolt avaldatud isikuandmeid uuesti? Miks peab taasavaldamisel olema ka õiguslik alus? Kui kaua on andmed isikuandmeid ja millal need seda ei ole? Kas isiku õigus enda isikuandmete osas on igavene? Millal siis võib kellegi isikuandmeid ikkagi avaldada? Miks üldse ja kas andmekaitset on vaja?

12.05–12.15
Autoriõiguse komisjoni tutvustus
Rovin Raie, Patendiameti intellektuaalomandiõiguse osakonna õigusassistent

12.15–13.00
Lõunapaus

13.00–13.20
Raamatukogude panus ja inspireeriv kogemus üle-euroopalise kommunikatsiooni juhtimisel digiteerimisprojekti EODOPEN näitel
Elena Sipria-Mironov, Tartu Ülikooli raamatukogu projektijuht ja EODOPENi kommunikatsioonijuht

Ettekanne tutvustab 5 aastat kestnud EODOPEN projekti kommunikatsioonialaste tegevuste tulemusi. Erinevate Euroopa riikide näidete kaudu saavad kuulajad teada kohaliku kogukonna kaasamise kohta ning kasutajate huvidest teoste digiteerimisel. Samuti selgitatakse, millised kommunikatsioonikampaaniad on olnud efektiivsemad ning millised meetmed võivad olla inspiratsiooniallikaks ka teistele mäluasutustele. Projekti perioodi jooksul on raamatukogud omandanud uusi teadmisi ka autoriõigusega toimetulekuks, kuna projekti fookuses on eelkõige uuemad, 20.-21. sajandi väljaanded. Kommunikatsioonialaste tegevuste elluviimine aitas jõuda laiendatud sihtrühmadeni üle Euroopa, haarates kokku üle 3,3 miljoni inimese.

13.25–14.25
AI-teemaline näidiskaasus
Vaidlust aitavad lahendada Harju maakohtu kohtunik Kai Härmand, TÜ tudengid Johanna Maksing (WALLESS) ja Amanda-Nicoletta Sarros (Rödl & Partner Advokaadibüroo)

14.25–14.40 
Lasteraamatute kirjutamine ja illustreerimine tehisaruga 
Madli Zobel, Lasteraamat MTÜ 

Lasteraamat on seadnud oma missiooniks algupärase kodumaise lastekirjanduse (s.h. illustratsioonid) avaldamise ja propageerimise. Kas tehisaru kasutamine läheb sellega vastuollu? Kui nii võtta, siis võiks kirjutada ja joonistada ainult Eestis kasvanud puidu söega ja unustada arvutid. Seepärast katsetas autor koostööd tehisaruga nii illustreerimise kui kirjutamise osas. Kuidas autor koostööd hindas, saab teada seminaril.

14.40–14.50 
Arutelu ja osalejate küsimused 
Modereerib Urmas Ambur

14.50–15.00
Päevajuhi kokkuvõte

15.00–16.30
Ekskursioon
Valikus giidiga ekskursioonid Filmimuuseumis või Maarjamäe lossis, kuhu saab piiratud koguses sooduspiletid soetada kohapealt. Oma soovist osaleda saad märku anda pärast tavapileti valimist.

  • Kümneeurone päevapilet sisaldab kerget lõunat.
  • Sündmust jäädvustab piltnik ning pilte kasutatakse RaRa ja tema partnerite kanalites. Kui sa seda ei soovi, siis palun anna sellest pildistajale märku.
  • Sündmus salvestatakse.


 

Kontakt

Filmimuuseum

Pirita tee 56, Tallinn