Jäta vahele

RaRa väike maja, Narva mnt 11

E–R 10–20, L 12–19, P suletud

RaRa Solarise saatkond

E–P 10–19

Raamatukoguhoidjate kutsekoolitus 2023/2024

  • RaRa väike maja, Narva mnt 11

Raamatukoguhoidjate kutsekoolitus 2023/2024

2023/24 õppeaastaks kutsekoolitusele kandideerimine on lõppenud. Koolitusele pääsejate nimed avaldame juuni keskel.

Meil on hea meel, et olete leidnud üles raamatukoguhoidjate 2023/2024 õppeaasta kutsekoolituse.

Raamatukoguhoidjate kutsekoolitus koosneb neljas moodulist, mille jooksul antakse ülevaade kõigist raamatukoguhoidjale olulistest teadmistest ning oskustest. Kutsekoolituse läbimine on aluseks võimalusele taotleda Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu (ERÜ) juures raamatukoguhoidja kutsetunnistust. Kutsekoolituse ühe mooduli hind on 160€ (koos käibemaksuga) ja tasumine toimub mooduli kaupa.

Raamatukoguhoidjate kutsekoolituse iga moodul keskendub raamatukoguhoidjate kutsestandardis välja toodud kompetentsidele. Esimene moodul keskendub arendustegevusele, teine moodul kogude töötlemisele ja säilitamisele, kolmas moodul kogude kujundamisele ning neljas moodul lugejateenindusele ja –koolitusele.

Iga moodul on jaotatud kolmeks osaks. Esimene osa sisaldab endas iseseisvat õpet, kus läbi erinevate ülesannete toimub ettevalmistuse kontaktõppenädalaks. Teine osa on kontaktõppenädal, mis leiab peamiselt aset RaRa õppeklassis, kuid lisaks toimuvad ka erinevad õppekäigud partnerorganisatsioonidesse. Kontaktõppenädalal toimub õppetöö esmaspäevast reedeni ja eeldab aktiivset osavõttu. Kolmas osa on kinnistav õpe, kus tuleb esitada mooduli läbimiseks vajalikud arvestuslikud tööd.

Oleme uueks õppeaastaks koolitusprogrammi vastavalt sügisest kehtima hakanud raamatukoguhoidjate kutsestandardile uuendamas, mistõttu võib uuel õppeaastal koolitusprogrammis tulla ette erinevusi varasemaga.

Alljärgnev vorm on kandideerimisavaldus kutsekoolitusel osalemiseks, kuid ei taga automaatselt koolitusel osalemist. Maikuu jooksul ehk 31. maiks kogume kokku kõik sooviavaldused ning seejärel teeme koostöös ERÜ-ga valiku koolitusele pääsejate osas. Valiku tegemisel võtame arvesse nii antud registreerimisvormis esitatud motiveeritud avaldust kui ka raamatukogus töötamise kogemust.

Lisaküsimuste korral vastame meeleldi!

Kontakt