Vaata lahtiolekuaegu
Autoriõiguse seminar 2024/Eiko Lainjärv

Autoriõiguse eksperdid: Andmekaeve erandi kasutajad kohustuvad tõendama oma õigust 

29. aprill 2024

23. aprillil toimus Filmimuuseumis Eesti Rahvusraamatukogu korraldatud autoriõiguse seminar “Ai-ai-AI, mis siis autoritest sai?”, kus arutleti mälu- ja kultuuripärandiasutuste vaatest autoriõiguse erandite kasutamise üle, kõneldi seadusliku andmekaeve nüanssidest ning kohtuniku osalusel lahendati kaasust, milles tehistaibu oli väidetavalt genereerinud uudiseid autoriõigusega kaitstud tekstide pealt.  

Autoriõigustele pühendanud seminaril kõlasid oma ala parimate ekspertide ettekanded, mismoodi tänases õigusruumis tuleb raamatukogudel toimida nootide reprodutseerimisel, millega tuleb arvestada tsiteerimiserandi kasutamisel ja mida võib teha hariduserandi all. Küsimusi käsitleti mälu- ja kultuuripärandiasutuste vaatest, kes töötavad eesti kultuuri kestvuse nimel ning järjest enam haridusasutuste toetamiseks.  

Seminaril tutvustati autoriõiguse komisjoni tööd, andmekaitsereegleid autoriteoste taasavaldamisel, raamatukogude panust üle-euroopalisse digiteerimisprojekti EODOPEN ning vaadati sisse tehistaibu loomeprotsessi lasteraamatute kirjutamisel. 

Näidiskaasus – tehistaibu kasutas autoritekste 

Autoriõiguse seminari kõige praktilisem osa – kaasuse lahendamine – sai inspiratsiooni reaalsest elust.  

Näidiskaasuse osapoolteks olid hagejana Saksamaa uudisteagentuur GlobalNews Corp ja kostjana tehnoloogiaettevõte InfoGenius OÜ, kes on loonud AI süsteemi „UudisGen“. Hageja väitel on kostja rikkunud tema autoriõigusi, kuna “UudisGen” on avaldanud uudiseid, kus on kasutatud ilma loa ja viitamata autoriõigusega kaitstud tekste. Hageja taotleb õiguserikkumise lõpetamist ja andmete kasutamise keelamist. 

Kuna autoriõiguse tekib inimese loodud teostele, samuti arvutiprogrammidele, mis on kirjutatud erinevates programmeerimiskeeltes ning teatud juhtudel andmebaasidele, siis kohtuniku osalusel vaadeldi autoriõiguse nüansse erinevatest huvidest või õigustest lähtuvalt. Näiteks joonistus välja AI treeningandmete kogumine ja sellega seonduvad toimingud õiguslikust aspektist. Näidiskaasuse lahendumisel tõstusid ka küsimused, millele vastuseid saab anda pärast reaalset kohtukaasust, mida täna veel Eesti kohus menetlemas ei ole.  

Autoriõiguse seminari kõiki ettekandeid ja näidiskaasuse lahendamist saab järelvaadata RaRa YouTube kanalilt.  

20240423-132
Fotogalerii 
Autor Eiko Lainjärv