Vaata lahtiolekuaegu
IT arhitekt

Tööd saab IT arhitekt

25. jaanuar 2024

Eesti Rahvusraamatukogu võtab tööle IT arhitekti, kelle ülesandeks on Eesti Rahvusraamatukogu ning Kultuuriministeeriumi haldusala IT rakenduste arhitektuuri planeerimine, analüüsimine ning arhitektuuriliste otsuste langetamiseks vajalike ettepanekute tegemine. Ta osaleb ka haldusala arendusprojektides, et leida kaasaegseid, tulevikku vaatavaid, töökindlaid ning maksimaalse käideldavusega infosüsteemide koostoime lahendusi.

Ametikoha peamised ülesanded:

 • Kultuuriministeeriumi haldusala tehnoloogilise profiili, funktsionaalsete ning mittefunktsionaalsete nõuete kujundamine;
 • olemasolevate rakenduste arhitektuuripildi loomine;
 • olemasolevate rakenduste liideste ning seoste kirjeldamine;
 • uute planeeritavate rakenduste vaheliste seoste analüüs ja kirjeldamine;
 • uutele planeeritavatele tarkvara lahendustele sobivate platvormide valikukriteeriumite väljatöötamine, platvormide kriteeriumitele vastavuse analüüs ning nende valiku protsessis osalemine;
 • omavahel seotud rakenduste funktsionaalsete komponentide väljaselgitamine ning parendusettepanekute tegemine nende paremaks toimimiseks;
 • olemasolevate liideste probleemide analüüs ning parendusettepanekute tegemine;
 • arenduses olevate projektide arhitektuurianalüüside ning partnerite lahendusettepanekute verifitseerimine ja valideerimine ning parendusettepanekute tegemine;
 • tarkvaraarenduse tulemina loodud lähtekoodi ja dokumentatsiooni valideerimine ning nende ajakohasuse tagamine.

Kandidaadilt ootame:

 • kõrgharidust IT erialal;
 • vähemalt 3-aastast IT arhitekti töökogemust, millesse mahub töö ka mahukate ja keerulise süsteemide arhitektuursete ning platvormiliste lahenduste edukal realiseerimisel;
 • eesti keele oskust kõrgtasemel ja väga head inglise keele oskust ning erialaterminoloogia valdamist;
 • IT arhitekti tööks vajalike programmide kasutamise vilumust.

Kandidaati iseloomustavad:

 • kontseptuaalne mõtlemine;
 • suutlikkus ülesannete täitmisel keskenduda ja süveneda;
 • võime end kehtestada ja esitada nii kõnes kui kirjas arusaadavalt oma sõnumeid;
 • suutlikkus näha nii detaile, kui suurt pilti ning nende omavahelisi suhteid;
 • initsiatiivikus ja iseseisva tegutsemise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • tähenduslikku ja väärtust loovat tööd ning tõelist eneseteostust;
 • toredaid ja ühtehoidvaid professionaalseid kolleege, kellega uusi kõrguseid püüda;
 • tööandjat, kes väärtustab sinu panust ja näitab seda nii puhkeajas kui ka teistes
  eluliselt olulistes hüvedes;
 • kaasaegset kontorit linnasüdames, aga ka paindlikku tööaega ja -kohta.

Ootame sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja koos varasema töökogemuse lühikirjelduse ja palgasooviga hiljemalt 11. veebruariks 2024 aadressil [email protected].

Lisaküsimustele vastab infotehnoloogia osakonna juhataja Kaido Kütt.