Vaata lahtiolekuaegu

Autoriõiguse seminaril lahendame kohtunikuga AI genereeritud uudisartikli kaasust

16. aprill 2024

23. aprillil kell 10–15 toimub Filmimuuseumis Eesti Rahvusraamatukogu korraldatud autoriõigusele pühendatud seminar, mis tänavu kannab nime „Ai-ai-AI, mis siis autoritest sai?“.   
Koos õigusteadlastega vaadeldakse, milliseid erandeid lubab autoriõigus mäluasutustel kasutada töötamisel hariduslike materjalidega, uuritakse lähemalt tsiteerimiserandi kasutamist, isiku õigusi andmekaitsereeglitest tulenevalt ja käsitletakse mitmeid teisi teemasid. Päeva lõpus lahendatakse koos kohtunikuga näidiskaasus, kus tehistaibu on kasutanud ajakirjandussisu ilma viitamata.
Kaasuse faktid on järgmised: 

Tehnoloogiaettevõte InfoGenius OÜ on välja töötanud tehisintellekti (AI) süsteemi, mis suudab genereerida uudisartikleid. See süsteem, nimega “UudisGen”, kasutab keerukaid algoritme, et analüüsida suurt hulka andmeid internetist, sealhulgas olemasolevaid uudisartikleid, blogipostitusi ja sotsiaalmeedia sisu, luues seejärel originaalseid uudisartikleid erinevatel teemadel. 

Üks suur Saksamaa uudisteagentuur GlobalNews Corp. avastab, et UudisGen poolt genereeritud artiklid sisaldavad selgelt tuvastatavaid lõike ja väljendeid, mis on väga sarnased nende enda ajakirjanike kirjutatud artiklitega. GlobalNews Corp. väidab, et UudisGen on rikkunud nende autoriõigusi, kasutades ilma loata nende sisu uudisartiklite genereerimiseks. GlobalNews Corp. on oma veebilehel nii sõnaselgelt kui ka masinloetavate vahenditega välistanud oma artiklite kasutamise andmekaeveks. 

Lisaks süüdistab GlobalNews Corp. InfoGenius OÜ-d konkurentsieeskirjade rikkumises, väites, et UudisGeni kasutamine annab InfoGenius OÜ-le ebaõiglase eelise, kuna see vähendab tootmiskulusid ja kiirendab sisu loomise protsessi, sest kasutatakse ebaausalt ära kolmandate isikute loomingut. 

InfoGenius OÜ väidab vastuseks, et UudisGeni poolt loodud artiklid on originaalsed teosed, mis on genereeritud AI poolt ilma konkreetseid allikaid kopeerimata. Nad väidavad, et sarnasused GlobalNews Corp. artiklitega on juhuslikud ja et AI kasutamine uudisartiklite loomiseks on innovatiivne praktika, mis ei riku autoriõigusi ega kujuta endast ebaausat konkurentsi. InfoGenius OÜ on seisukohal, et juhul kui UudisGen genereeritud artiklites ongi lõike GlobalNews Corp. artiklitest, siis tegemist on tsiteerimisega, mis on kooskõlkas autoriõigusega.  

Materiaalõiguslikud teemad: 

1) Kas UudisGen poolt genereeritud uudisartiklite sarnasus GlobalNews Corp. artiklitega kujutab endast autoriõiguse rikkumist? Millised on autoriõiguse seaduse kohaldamise väljakutsed AI-genereeritud sisu kontekstis? 

2) Kas InfoGenius OÜ tegevusele võiks olla kohaldatav tsiteerimiserand? 

3) Kas InfoGenius OÜ kasutamine UudisGen uudisartiklite genereerimiseks InfoGenius OÜ poolt kujutab endast ebaausat konkurentsi? 

Menetlusküsimused: 

1) Kuidas saab GlobalNews Corp. tõendada, et UudisGen on kasutanud nende sisu autoriõigusega kaitstud materjalide genereerimiseks? Millist rolli mängivad digitaalsed tõendid ja AI analüüs? 

2) Millist tüüpi ekspertarvamusi võib vaja minna, et hinnata AI genereeritud sisu originaalsust ja selle sarnasust olemasolevate autoriõigusega kaitstud teostega? 

Arutelu: 

See kaasus pakub võimalust süvitsi uurida autoriõiguse ja konkurentsiõiguse kohaldamise väljakutseid tehnoloogia kiire arengu kontekstis, eriti seoses AI kasutamisega sisu loomisel. Samuti julgustab see mõtlema digitaalse tõendusmaterjali rollile ja ekspertarvamuste tähtsusele autoriõiguse ja konkurentsiküsimuste lahendamisel. 
Kaasust lahendab kohtunik Kai Härmand koos tudengitega.

Autoriõiguse seminari päevakava ja piletid.