Vaata lahtiolekuaegu
Ristsõna kuulutus

Kas suudad lahendada esimest eestikeelset ristsõna?

13. veebruar 2024

Eestis ilmus esimene ristsõna Eesti esimeses kõmu-ja klatšilehes Esmaspäev 9. veebruaril 1925. Ristsõna lahendajatele pakuti auhinnaks 3000 marka.

Esimese eestikeelse ristsõnamõistatuse koostas tolleaegne „Esmaspäewa” toimetaja O. Soots ja see pidi olema sama mänguline nagu ülemailmselt kiiresti populaarsust kogunud vihjetega ruudustikud, mida hakati ristsõnaks nimetama.

Ajalehe "Esmaspäev" väljavõte

Pane ennast proovile

Wasakult paremale: 1. Sulgumisega ühewääriline sõna; 2. Kõige kurja juur; 3. Aiatööriist; 4. Eesti naisluuletaja; 6. Meie naaberriik; 6. Wastik “kaasüürnik”; 7. Mõis Hageri lähikonnas; 8. Riistapuu, mida lahti ei tohi unustada; 9. Piitsa asetäitja; 10. Naise nimi; 11. Kehaosa

Ülewalt alla: 1. Ristiinimese hingekosutus; 3. Peakate; 9. Nõu vedeliku hoidmiseks; 12. Kaunwili; 13. Tarwiline masinawärk; 14. Kehakate, mis naistele meeldib; 15. Loodusnähtus; 16. Putukas, kes rahu ei anna; 17. Metsloom; 18. Kõige loetavam Eesti leht; 19. Iga elumaja osa; 20. Ühe Lõuna-Ameerika riigi muistsed walitsejad; 21. Eesti minister; 22. Terwe inimese tundemärk; 23. Mehe nimi; 24. Armetust wäljendaw omadus; 25. Sõna, mis kõigile meeldib.

Kui hammas peale ei hakka, võib vihjeid otsida 16.veebruaril 1925.a ilmunud Esmaspäeva järgmisest numbrist.