Vaata lahtiolekuaegu

Mida tähendab Euroopa oskusteaasta?

27. juuni 2023

2023. aasta on Euroopa Liit kuulutanud oskusteaastaks, mille eesmärk on tõsta kõikide Euroopa riikide kutse- ja täiendõppe teadlikkust ja kaasatust ning selle kaudu tööhõivet. Eesti Rahvusraamatukogu sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu on leidnud lugemiseks vastavat tarbekirjandust ning teeb sissevaate oskusteaasta eesmärkidesse.

Euroopa aasta kohta võime Euroopa Komisjoni lehelt lugeda järgmist: “Euroopa oskusteaasta annab uue hoo elukestvale õppele, andes inimestele ja ettevõtetele võimaluse panustada rohe- ja digipöördesse ning toetades innovatsiooni ja konkurentsivõimet. “ 

Euroopa Komisjon soovib pöörata tähelepanu sellele, kui oluline on investeerida kutse- ja täiendõppesse. Kui oluline on teha koostööd ettevõtetega, kes teavad, mida ja keda nad vajavad. Kui oluline on koolitada kvalifitseeritud töötajaid, kel on seeläbi paremad töövõimalused ja kes saavad nii ühiskonnaelus täiel määral osaleda. Kui oluline on kiirendada riikidevahelist kutsekvalifiktsioonide tunnustamist. Kui vajalik on Euroopasse meelitada vajalike oskustega tööjõudu, et aidata hädast välja Euroopa ettevõtted ja tugevdada seeläbi Euroopa majanduskasvu. 

Euroopa Liit on 2030. aastaks seadnud kaks suurt eesmärki. Esiteks, luua sotsiaalsem Euroopa, mille eesmärgiks on suurendada tööhõivet (vähemalt 78% 20–64aastatest peaks olema tööga hõivatud), koolitada rohkem täiskasvanuid (igal aastal peaks koolitusel osalema vähemalt 60% kõigist täiskasvanutest), vähendada vaesust ühiskonnas (võrreldes 2019. a. vähendada vaesust vähemalt 15 miljoni võrra).  
Teiseks suureks eesmärgiks on minna üle digikümnendile, et anda vähemalt 80%-le täiskasvanutest põhilised digioskused ja võtta tööle 20 miljonit IKT-spetsialisti

Eesti põhiliseks tööturu probleemiks on tõsiasi, et tööturule sisenevaid noori on vähem, kui vanuse tõttu lahkujaid. Kutsekoja analüüsi kohaselt ei suuda tasemeõppe lõpetajad katta tööjõuvajadust pooltel erialadel, puudujääk on suurem just kõrgharidust eeldatavates ametirühmades.  
 
Eesti probleemidest Euroopa oskusteaasta kontekstis saab kuulata Vikerraadio saates “Reporteritund”, mis oli eetris 30. mail 2023.

Lähemalt Euroopa oskusteaasta tegemiste kohta saab lugeda aasta ametlikult veebilehelt.

Eesti Rahvusraamatukogus on hea valik Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide teemalist kirjandust. Vastame küsimustele ja nõustame kirjanduse leidmisel.

Merle Raid
Infospetsialist (Euroopa Liit ja rahvusvahelised organisatsioonid)
Sotsiaalia ja parlamendiraamatukogu
Eesti Rahvusraamatukogu
[email protected]

Viiteid: 

Euroopa haridusruum – European Education Area 

ELi kutseõppehariduse agentuur CEDEFOP

Riikidepõhised aruanded 

Europass – tasuta personaalne vahend sinu karjääri ja elukestva õppe juhtimiseks

ELi ajakiri Skillset and Match

ELi poliitikauudiste veebileht EurActiv oskusteteemalised artiklid

SA Kutsekoda OSKA projekti tööjõu- ja oskusteuuringud 

Eesti haridusportaal 

Minu karjäär veebivärav