Vaata lahtiolekuaegu
Foto: TÜ raamatukogu fotokogu

Õigusfilosoof Ilmar Tammelo

25. veebruar 2023

Eestist pärit maailmanimega õigusteadlane ja filosoof Ilmar Tammelo sündis 25. veebruaril 1917 Narvas. Ta oli Tartu Ülikooli kasvandik, Bologna Ülikooli audoktor, Soome Teaduste Akadeemia välisliige ja Austraalia õigusfilosoofia ühingu asutaja; ta töötas Heidelbergi, Sydney ja Salzburgi ülikoolides. Ilmar Tammelo on tunnustatud õigusteadlane, õigusloogik ja filosoof. Ta on avaldanud töid õiguse, riigiteooria, õigusfilosoofia ja rahvusvahelise õiguse alal. Tema kaks põhjalikumalt käsitletud teemat olid õiguse loogika ja õiglus. Ilmar Tammelo suri 7. veebruaril 1982 Sydneys.

Valik Ilmar Tammelo artikleid:

About legal philosophy // International Journal for the Semiotics of Law (2005) no. 1, pp. 83-94.

Autentne mina //Akadeemia (2009) ak. 21, nr. 8, lk. 1559-1563.

Ellu jääda ja edasi minna [1.-5. osa] // Akadeemia (1990) nr. 6, lk. 1313-1344; nr. 7, lk. 1521-1552; nr. 8, lk. 1761-1792; nr. 9, lk. 1985-2015; nr. 10, lk. 2205-2218.

Hans Kelsen. Reine Rechtslehre // Journal of Legal Education (1963) vol. 15, no. 3, pp. 351-357.

Kehtivus õiguseetilise probleemina // Akadeemia (1989) nr. 5, lk. 956-967.

Logic as an Instrument of Legal Reasoning // Jurimetrics Journal (1969/1970) vol. 10, iss. 3, pp. 89-94.

On the logical openness of legal orders : a model analysis of law with special reference to the logical status of non liquet in international law // American Journal of Comparative Law (1959) vol. 8, no. 2, pp. 187-203.

Võitlus õigusfilosoofia pärast // Juridica (2002) nr. 8, lk. 511-513.

Õiglase valitsemisvormi otsinguil // Akadeemia (1991) nr. 10, lk. 2035-2045.

Vaata ka:
Tammelo, Ilmar. Õigusteaduse metodoloogia konspekt (1939)

Järvelaid, Peeter. Ilmar Tammelo kujunemislugu teadlaseks ja tema varased tööd // Akadeemia (2009) ak. 21, nr. 8, lk. 1564-1590.

Järvelaid, Peeter. Das Frühwerk Ilmar Tammelos: Der Weg zum Wissenschaftler // Teise = Law (2018) no. 109, p. 79-90.

Kirby, Michael D. Sada aastat õigusteoreetik Ilmar Tammelo sünnist // Akadeemia (2017) nr. 3, lk. 387-409.

Narits, Raul. Elutee, mis oli pühendatud õigluse otsinguile. Ilmar Tammelo // Juridica (2002) nr. 9, lk. 635-638.

Vaska, Vootele. Õiglus, loogika ja mõistuse ekstaas : mõtteid ja märkmeid Ilmar Tammelo mälestuseks // Akadeemia (1989) nr. 5, lk. 968-977.

Auf dem Weg zur Idee der Gerechtigkeit : Gedenkschrift für Ilmar Tammelo / Raimund Jakob…(Hg.). – Wien ; Berlin : LIT, 2009. – VI, 322 lk.

Koostanud õigusinfo spetsialist Tiia Melts