Vaata lahtiolekuaegu

Oma tuba, oma luba ehk asjaõigusseadus 30

29. jaanuar 2024

Kuigi tähtpäevast on juba veidi aega möödas, väärib oluline tähis Eesti õigusmaastikul ikkagi märkimist. Seda enam, et suuremal või vähemal määral on asjaõigustega kokku puutunud enamik Eesti inimesi. Eelmise aasta 1. detsembril möödus 30 aastat omandit (omandiõigust) ja piiratud asjaõigusi (nt servituudid, hoonestusõigus, ostueesõigus) sätestava asjaõigusseaduse (AÕS) jõustumisest (01.12.1993). Eesti eraõiguse arengus 1990ndatel aastatel oli see sümboolne  – Eesti tulevase tsiviilõiguse nurgakivi – jõustus AÕS kui loodava uue tsiviilseadustiku esimene osa. 1990ndatel käivitunud maa- ja omandireformide jätkuna kehtestati AÕSiga maa/kinnisomandi tsiviilkäibe alused. Tee seaduse vastuvõtmiseni kulges tõusude ja mõõnadega. Tulemuseks oli seadus, mis nüüdseks 30 aastat kehtinuna lubab erialakirjanduse põhjal täheldada – AÕSi on küll oluliselt muudetud, kuid põhimõtted on püsima jäänud ning toona tehtud valikud töötanud. Asjaõigusseaduse järel koostati ja kehtestati tsiviilseadustiku üldosa seadus (1994), perekonnaseadus (1995), pärimisseadus (1997) ning 1. juulist 2002 kehtima hakanud võlaõigusseadus.

Õigusajaloo vaates huvitavate faktidena on välja toodud, et AÕSi eelnõule tegi keeleekspertiisi Jaan Kross ning seaduseelnõu valmis Eesti esimese riigivanema Ants Piibu majas Kassitoome orus Tartus.

Õiguse kohaldamisel on olulise tähtsusega seaduste kommentaarid, mis selgitavad seadusesätete tähendust koos seaduse rakendamise kohtupraktikaga. Seaduste kommenteeritud väljaanded on nii juristidele igapäevaseks töövahendiks kui ka üliõpilastele ja huvilistele abiks seaduste tõlgendamisel ja rakendamisel. Ka RaRa õiguskirjanduse laenutuste edetabeli vaieldamatud liidrid on seaduste kommenteeritud väljaanded. Asjaõigusseadus kommenteerituna on ilmunud 2004. aastal ja 2014. aastal (I osa ja II osa).

Eesti tsiviilseadustiku loomisel 1990ndatel võeti eeskujuks Saksa tsiviilseadustik (BGB). Seetõttu on meil hea meel, et saame pakkuda RaRa registreeritud kasutajatele juurdepääsu Saksa tsiviilseadustiku lipulaeva – Staudingeri kommentaaride andmebaasile.

Teemakohaseks lisalugemiseks:

Artikleid
Pärna Priidu. 30 aastat eraomandit – omanikering on lai ja omand kui põhiõigus on kaitstud (15.12.2023)

Kull, Irene. Eesti asjaõigusseaduse kakskümmend aastat – kogemused ja perspektiivid // Juridica, (2013) nr. 5, lk. 363-364.

Tomberg, Tiina ; Kulla, Heleriin. Reaalkoormatis – kas iganenud või vajalik asjaõigus? // Juridica (2011) nr. 6, lk. 437-442.

Tiivel, Rein. Otstarbekusega õiguse vastu ehk asjaõigusliku ostueesõiguse ja eelmärkega seotud probleemidest // Juridica (2008) nr. 3, lk. 153-163.

Toomela, Tambet. Valduse kaitse jõuga – asjaõigusliku omaabi teostamine ja selle piirid // Juridica (2008) nr. 8, lk. 561-573.

Pärna, Priidu. Balti eraseadusest asjaõigusseaduseni / Asjaõigusseadus : kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2004. Lk. 9-28.

Tiivel, Rein. Mõned kommentaarid Priidu Pärna raamatu “Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne” kohta // Juridica (2004) nr. 4, lk. 280-290.

Varul, Paul. Sissejuhatus : üldised märkused asjaõigusest // Juridica, (1993) nr. 4, lk. 70-71.

Tiia Melts
õigusinfo spetsalist