Vaata lahtiolekuaegu
infoturbespetsialist

Ootame tegusat infoturbespetsialisti

3. mai 2024

Eesti Rahvusraamatukogu võtab tööle tegusa ja initsiatiivika infoturbespetsialisti, kes viib ellu organisatsiooni infoturvapoliitikat ning juhindub infoturbevaldkonna heast tavast. Ta pakub välja ja rakendab varadele vajalikud turvameetmed. Ta juhendab, toetab ja informeerib kaastöötajaid, et tagada infosüsteemide turvaline toimimine.

Sinu igapäevasteks tööülesanneteks on:

 • infoturbe projektide juhtimine või nendes osalemine;
 • ettevõttesiseste turvanõuete loomine ja kaardistamine;
 • turvanõuete dokumenteerimine ning intsidendi- ja probleemihalduse teostamine;
 • kliendile pakutavate toodete turvatestimine;
 • oma valdkonna sisendi andmine IKT rakenduste kavandamisse;
 • oma valdkonnas kasutaja- ja muudatuste toe pakkumine ning kaastöötajate nõustamine turvateadlikkuse tõstmisel.

Ootame Sind kandideerima, kui:

 • Sul on IT või küberkaitse haridus (võib olla omandamisel);
 • Sul on varasem töökogemus infoturbe või IT-süsteemide auditeerimise alal;
 • omad häid teadmisi arvutivõrkude ja IT-süsteemide toimimisest;
 • räägid eesti keelt kõrgtasemel ning inglise keelt tööalase kasutuse tasemel.

Sind iseloomustavad järgmised omadused:

 • analüütiline ja süsteemne mõtlemine;
 • väga hea enesejuhtimise oskus;
 • väga hea meeskonnatöö võimekus;
 • lahendustele suunatus ja positiivne ellusuhtumine.

Omalt poolt pakume:

 • tähenduslikku ja väärtust loovat tööd ning tõelist eneseteostust;
 • toredaid ja ühtehoidvaid professionaalseid kolleege, kellega uusi kõrguseid püüda;
 • tööandjat, kes väärtustab sinu panust ja näitab seda nii puhkeajas kui ka teistes
  eluliselt olulistes hüvedes;
 • kaasaegset kontorit linnasüdames, aga ka paindlikku tööaega ja -kohta.

Ootame sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja koos varasema töökogemuse lühikirjelduse ja palgasooviga hiljemalt 26. maiks 2024 aadressil [email protected].

Lisaküsimustele vastab arenduskeskuse juhataja Villu Lõhmus