Vaata lahtiolekuaegu
Digitaalarhiivi spetsialisti tööpakkumine

Otsime digitaalarhiivi rakenduste administraatorit

1. detsember 2023

Otsime oma meeskonda digitaalarhiivi rakenduste administraatorit, kelle ülesandeks on anda oma panus Rahvusraamatukokku hoiule antud kultuuripärandi säilitamisse ja kättesaadavaks tegemisse. Sind ootab toimekas meeskond, kellega koostöös saad panustada digiarhiivinduse edendamisse ja luua maailma parimat digiraamatukogu.

Ametikoha peamised ülesanded:

 • digitaalarhiivi uue vastuvõturakenduse peakasutajaks olemine ja arendusprojektis aktiivselt osalemine;
 • uue digitaalarhiivi kasutuskeskkonna jaoks kasutusfailide skripti loomine ja konverterite kasutuselevõtt vastuvõturakenduses;
 • digitaalarhiivi vastuvõturakenduste töövoogude jälgimine ja seisakute kõrvaldamine;
 • digitaalarhiivi vastuvõturakenduste töövoogudes leiduvate vigade analüüs ja parendusettepanekute
  tegemine;
 • töövoo katkemise puhul vigade tuvastamine ja vajadusel koodi täiendamine süsteemi optimeerimiseks;
 • koostöö teiste digiarhiivi meeskonna liikmetega.

Isikuomadused, mis aitavad kaasa õnnestumisele:

 • huvitumine kultuuripärandi pikaajalisest digitaalsest säilitamisest;
 • täpsus tööülesannete täitmisel ja kokkulepetest kinnipidamine;
 • järjekindlus minna uurimisteemadega süvitsi ning katsetada erinevaid lahendusi;
 • oskus üldistatult ja protsessipõhiselt mõelda;
 • hea suhtlusoskus ja lahendustele ning tulemustele orienteeritus.

Ootame sind kandideerima, kui sul on olemas:

 • IT-alane kõrgharidus või vastaval tasemel referentsid;
 • Kõrgtasemel eesti ja inglise k eele oskus kõnes ja kirjas (C1);
 • oskus kasutada programmeerimiskeeli (PHP, Java, Python) ja teha SQL päringuid;
 • metaandmetega töötamise kogemus (xml; JSON);
 • kasuks tuleb varasem digitaalarhiivinduse alane kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • tähenduslikku ja väärtust loovat tööd ning tõelist eneseteostust;
 • toredaid ja ühtehoidvaid professionaalseid kolleege, kellega uusi kõrguseid püüda;
 • tööandjat, kes väärtustab sinu panust ja näitab seda nii puhkeajas kui ka teistes
  eluliselt olulistes hüvedes;
 • kaasaegset kontorit linnasüdames, aga ka paindlikku tööaega ja -kohta.

Ootame sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja koos varasema töökogemuse lühikirjelduse ja palgasooviga hiljemalt 13. detsembriks 2023 aadressil [email protected].

Lisaküsimustele vastab rahvusteavikute säilituskeskuse juhataja Eva-Maria Artus.