Jäta vahele

RaRa väike maja, Narva mnt 11

E–R 10–20, L 12–19, P suletud

RaRa Solarise saatkond

E–P 10–19

Rahvusraamatukogu DigiLabor aitab väärindada kultuuriandmeid

31. märts 2023

30. märtsil alustas tegevust Eesti rahvusraamatukogu uurijaportaal DigiLabor. Huvilistel on võimalik luua andmestikest ise uusi teadmisi ja väärtusi või kasutada raamatukogu esindaja abi. 

Rahvusraamatukogu DigiLabori (digilab.rara.ee) eesmärk on aidata teha raamatukogude valduses olevad andmed digitaalselt paremini kättesaadavamaks ja kasutatavamaks, edendada andmete väärindamist, teadust ja innovatsiooni. DigiLabori kollektsioonis on üle 12 miljoni ajaleheartikli ja 70 000 raamatu ning 785 000 objekti metaandmed, kuid andmestikud saavad pidevalt täiendust. 

“DigiLaboris saavad andmete kujul kokku kultuuripärand ja infotehnoloogia. Portaali sihtgrupiks on nii humanitaar- ja sotsiaalteadlased, andmeteadlased kui ka teised huvilised,” resümeeris Eesti rahvusraamatukogu digihumanitaaria peaspetsialist Peeter Tinits. 

Andmed pärinevad digitaalarhiivist DIGAR, Eesti artiklite andmebaasist DEA, Eesti rahvusbibliograafia andmebaasist ERB ja Eesti märksõnastikust EMS. DigiLabor koondab ka õigusbibliograafia, Eesti presidentide bibliograafia, parlamentarismi ja reprode andmeid.  

Andmestikud on jaotatud kategooriatesse, milleks on raamatud, perioodika, pildimaterjal, heli, multimeedia ning lisaks isikud ja kollektiivid. Huviline saab DigiLaboris teha päringuid vastavalt huvipakkuvale kategooriale.  ​

Andmete töötlemisel on DigiLaboris abiks tööriistad, mis aitavad teha päringuid ja visualiseerida kollektsioonide sisu. Näiteks võimaldavad need koondada andmestikest vajalikku alahulka või esitleda Eestis ilmunud raamatuid ülevaatlikul ajajooned. Tööriistad on pidevas täienemises nagu andmestikudki. 

Juhtumiuuringud blogis 

Blogi rubriigis leiab andmete kasutusvõimalusi tutvustavaid juhtumiuuringuid. Näiteks kirjeldavad Kertu Saul, Leena-Karin Toots ja Anni Polding oma Tartu Ülikooli tudengiprojektis saksa, vene ja inglise laensõnade ajaloolist levikut eesti ajakirjanduses. Keskkonnakonfliktide kajastust meedias on uurinud  Laura Annast, Lona Päll ja Anne-Liis Rämson. 

Koostööideede, andmesoovide või muude küsimustega saab pöörduda DigiLabori poole aadressil digilab@nlib.ee

DigiLabor on loodud „Open Digital Libraries for Creative Users“ projekti toel koos Hollandi ja Austria rahvusraamatukogudega. Digiainese kasutamist reguleerib autoriõiguste ja isikuandmete kaitse regulatsioon. 

Lisainfo:
Peeter Tinits 
digihumanitaaria peaspetsialist 
Eesti Rahvusraamatukogu 
e-mail: peeter.tinits@nlib.ee