Vaata lahtiolekuaegu

RaRa võtab tööle haridusteenuse juhi

31. jaanuar 2024

Rahvusraamatukogu pakutav haridusteenus hõlmab haridusprogrammide ja teiste õppimist toetavate materjalide loomist ning vahendamist lasteaialastest kuni täiskasvanuteni. Haridusteenuse juhi ülesandeks on koordineerida ja arendada haridusteenust ja seda pakkuva võrgustiku tööd. Lisaks veab haridusteenuse juht uuenevas Tõnismäe majas hariduse ja innovatsiooni ala kujundamist ja tegevuste sisustamist. Ametikoha ülesannete hulka kuulub ka meediapädevuse alane töö.

Ametikoha peamised ülesanded:

 • haridusteenuse iga-aastase tegevuskava koostamine, elluviimine, analüüsimine ja aruandlus;
 • haridusteenuse eelarve koostamine ja kinnitatud eelarve järgimine;
 • haridustegevuste kommunikatsioon ja turundus, mis hõlmab infopäevade läbiviimist, infomaterjalide trükiks ettevalmistamist, regulaarsete infokirjade koostamine ja edastamist ning mäluasutuste digipärandit tutvustavate konkursside korraldamine;
 • uute haridus- ja koostööprogrammide (sh meedia- ja infopädevuse alaste) loomine, ette valmistamine ja läbiviimine;
 • Rahvusraamatukogu kogudel baseeruvate mängude ja materjalide loomises osalemine.

Ametikoha täitjalt eeldame:

 • vähemalt teise taseme kõrgharidust;
 • inglise keele oskust vähemalt B2 tasemel, soovitavalt ka mõne muu võõrkeele oskust;
 • valmisolekut avalikeks esinemisteks;
 • kasuks tuleb töökogemus eri vanuses õppijatega ja aktiivsete õpimeetodite rakendamine;
 • tööd lihtsustab varasem juhtimiskogemus ja teadmised teenusedisainist.

Ametikoha täitjat iseloomustab:

 • enesejuhtimise ja -motiveerimise oskus;
 • hea koostöövõime ja teiste kaasamise anne;
 • lahendustele ja tulemustele suunatus;
 • analüütiline ja kontseptuaalne mõtlemine.

Omalt poolt pakume:

 • tähenduslikku ja väärtust loovat tööd ning tõelist eneseteostust;
 • toredaid ja ühtehoidvaid professionaalseid kolleege, kellega uusi kõrguseid püüda;
 • tööandjat, kes väärtustab sinu panust ja näitab seda nii puhkeajas kui ka teistes
  eluliselt olulistes hüvedes;
 • kaasaegset kontorit linnasüdames, aga ka paindlikku tööaega ja -kohta.

Ootame sinu elulookirjeldust ja motivatsioonikirja koos varasema töökogemuse lühikirjelduse ja palgasooviga hiljemalt 18. veebruariks 2024 aadressil [email protected].

Lisaküsimustele vastab hariduskeskuse juhataja Riina Tamm.