Vaata lahtiolekuaegu
Riigikogu
Foto: Erik Peinar

Riigikogu koosseisus on esindatud kõige enam sotsiaal- ja humanitaarteaduste diplomitega inimesi  

10. juuli 2023

XV Riigikogu koosseisu kuulub kogumiku „101 elulugu: XV Riigikogu“ põhjal kõige rohkem ärijuhte, juriste ja ajaloolasi, kes moodustavad koosseisust ühe kolmandiku (1/3). Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiraamatukogu ja Riigikogu Kantselei koostöös valminud kogumiku kokkuvõttest selgub, milliste ametite esindajad mõjutavad tuleviku Eesti elu ja kes on kõige pikemaajalisem Riigikogu liige. 

Riigikogu koosseisu ridadesse kuulub 14 ärijuhti, 12 juristi ja 8 ajaloolast. Need erialad on kõige rohkem esindatud. Kuni mitme spetsialistiga on esindatud veel ajakirjanikud, insenerid, kommunikatsioonispetsialistid, ökonomistid, haridusspetsialistid, sotsiaaltöötajad, õpetajad, sõjaväelased, haldusjuhid, agronoomid, filoloogid ja filosoofid. Erialasid, mida esindab 1 inimene, on parlamendi koosseisus 22.  

86-l parlamendiliikmel on kõrgem haridus, 14-l kesk ja ühel liikmel on keskeriharidus.  

Kogemus ja vanuseline läbilõige  

Esimest korda saadiku rollis olevate inimeste ja kogenud ning korduvalt Riigikogu koosseisu kuulunud poliitikute osakaal on heas tasakaalus. Esmakordseid parlamendiliikmeid on 40. Teist korda on parlamendi koosseisus 24, kolmandat korda 14 ning neljandat 10, viiendat 6, kuuendat 6 ja kaheksandat korda 1 parlamendiliige. Rekord kuulub Jürgen Ligile, kes on kuulunud parlamentide koosseisu alates VIII Riigikogust.   

Kui vaadata liikmete vanuselist läbilõiget, siis 20ndates eluaastates on koosseisus kaks Riigikogu liiget ning 70ndatesse jõudnud parlamendiliikmeid on 4. Kõige rohkem on praeguse Riigikogu liikmete seas 40ndates eluaastates saadikuid – neid on 32. Riigikogu liikmete keskmine vanus on 49,8.  

101 elulugu koondab liikmete taustalood 

XV Riigikogu liikmeid tutvustab kogumik 101 lühielulugu: XV Riigikogu. (Andmed seisuga 15. juuni 2023). Väljaandesse on kogutud andmed parlamendiliikmete esitatud ankeetidest ning see on valminud Riigikogu Kantselei ja Eesti Rahvusraamatukogu koostöös. Elulugude ülevaadet koostatakse alates IX Riigikogu koosseisust ja nendega saab tutvuda DIGARis.  

Veelgi rohkem saab Riigikogus olnud inimeste, nende käekäigu ja tegevuse kohta uurida internetist kättesaadavatest e-väljaannetest I Riigikogu liikmed ja Naised Eesti parlamendis 1917-1940, 1992-2019

Eesti Rahvusraamatukogu on parlamendiraamatukogu ning pakub Riigikogu liikmetele ja Riigikogu Kantselei ametnikele nende tööks ja seadusloomeks vajalikku kirjandust ning aitab jõuda teadusartikliteni või uuringute, raportite, teiste riikide praktikani, mis toetavad vajaliku teabe hankimist ja taustamaterjali kogumist. Toompea lossis asuv parlamendi lugemissaal on üks rahvusraamatukogu lugemissaalidest. Eesti Rahvusraamatukogu parlamendiraamatukogust saab lugeda klikates https://www.rara.ee/uudised/parlamendiraamatukogu-on-spetsialisti-raamatukogu/