Vaata lahtiolekuaegu

Seadused, parlamendid, kohtud

15. mai 2024

Õiguse teemade puhul tuleb teada ja tunda õigusakte. Need avaldatakse ametlikes väljaannetes. Eestis on selleks võrguväljaanne Riigi Teataja. Seadused võetakse vastu parlamendis, seaduste tõlgendamise praktika kujuneb kohtutes. Riigisiseste õigusprobleemide lahendamisel võib sageli õppida teiste riikide kogemusest.
Kasutajate soovil koondasime siia lehele olulisemad õigussüsteeme ja kohtukorraldust tutvustavate portaalide ning Euroopa riikide õigusaktide andmebaaside (sh ametlike väljaannete), parlamentide, kohtusüsteemide ning põhiseaduskohtute/ülemkohtute lingid.

Riikide õigussüsteemid ja rahvusvaheline õigus GlobaLex

Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) kuuluvate riikide õigusaktide andmebaas Legislationline

Euroopa Liidu riikide õigusaktid N-Lex

Euroopa e-õiguskeskkonna portaal e-Justice

Euroopa Liidu õigusaktid Eur-Lex

Lingid on uuendatud seisuga juuli 2024.

Head kasutamist!
Koostanud õigusinfo spetsialist Tiia Melts