Vaata lahtiolekuaegu
Ingrid Polis
Ingrid Polis, infonõustamise teenuste juht

Ühe infonõustamise lugu 

24. oktoober 2023

Autor: Ingrid Polis

See oli ühe tavalise tööpäeva lõpp, kui e-postkast andis märku saabunud teatest. Seekord oli küsimus kogunisti inglisekeelne ja seotud meie andmebaasiga DIGAR.  

Erakordne polnud mitte niivõrd küsimuse keel, sest oleme inglise keeles infonõustamisi ka varasemalt läbi viinud, ja korra ka vene keeles. Tõeliselt huvitavaks tegi küsimuse asjaolu, et inglise keelt kõnelev klient soovis uurida eestikeelse sisuga andmebaasi. Igal juhul sai küsimus kiire vastuse, milles oli valik erinevatest kohtumisaegadest. Samuti mõned lisaküsimused teema ja varasema infootsimise kogemuse täpsustamiseks, sest kui ettevalmistus on põhjalik, kulgeb nõustamine sujuvamalt ja on tulemuslikum. 

Kokkulepitud kohtumisel raamatukogus kohapeal selgus, et küsija oli ühe välisriigi ülikooli üliõpilane, kes tundis huvi Eesti ajaloo vastu ja soovis otsida infot meie raamatukogu digiarhiivist oma valitud teema käsitlemiseks. Selgus, et ta oli juba mõnda aega eesti keelt õppinud. Vaatasime koos üle otsinguvõimalused portaalis DIGAR Eesti Artiklid. Lisaks aitas teda edasi e-kataloogi ESTER kasutamisel Eesti märksõnastik.   

Võimalus iseseisvaks otsimiseks  

Just see ongi infonõustamise peamine eesmärk – anda küsijale vahendid ja võimalused iseseisvaks info otsimiseks.

Kui kohtumine on kokku lepitud ja teema täpsustatud, vaatame koos üle, kuidas valida otsinguks sobivaid märksõnu, milliseid otsingunippe kasutada ning millistest allikatest (andmebaasid, veebiressursid jne) oleks konkreetsel teemal otsing kõige tulemuslikum. Seejärel on küsijal võimalus iseseisvalt otsinguid jätkata. Töö kirjutamiseks vajalike materjalide otsimine on samuti üks vajalikest oskustest, mida uurimistöö käigus omandada. 

Infonõustamine kui turvaline tee maailma andmebaasidesse  

Nõustamiskohtumisi on Eesti rahvusraamatukogus kõige rohkem majanduse ja õiguse teemavaldkondades.  Küsitakse nii üldisemaid teemakohaseid infootsingunippe, näiteks personali- või finantsjuhtimise teemal, kui  ka üsna spetsiifilisi aspekte kriminaalmenetluses või lepinguõiguses. Samuti on mitmeid pöördumisi sotsioloogia, kirjandusteaduse, kunsti, muusika, kartograafia jt valdkondades. Nagu ütleb eesti vanasõna – küsija suu pihta ei lööda, siis oleme valmis kõiki ära kuulama ning leidma parima lahenduse.  Oleme olnud abiks ka näiteks saematerjali kvaliteedi, õpetajate emotsionaalse tervise ja kuusemetsades tegutsevate üraskite kohta allikate otsimise juhendamisel. 

Kuna viime nõustamisi läbi ka video vahendusel, siis väljaspoolt Eestit meie poole pöördumine pole  ammu ebatavaline. Kõige eksootilisemad riigid on olnud Kolumbia ja Jaapan, aga video vahendusel oleme käinud samuti Soomes ja Rootsis. Siiski on siiani olnud tegemist välismaal viibivate eestlastega, kellel on võimalus sel viisil oma küsimustele vastuseid saada. 

Nõustamisi viime läbi  kõikides valdkondades, millega rahvusraamatukogu tegeleb: ajalugu, kultuuriteadused, folkloristika ja etnoloogia, kartograafia ja geograafia, eesti keel ja kirjandus, keele- ja kirjandusteadus, kunst, muusika, teater, film, infoteadused, majandus, Euroopa Liit, rahvusvahelised organisatsioonid, sotsioloogia, õigusteadus ja poliitika. Meie infospetsialistid ulatavad abikäe rahvusraamatukogu andmebaasides orienteerumisel. Klient ei pea muretsema, et kõrvalised inimesed tema küsimusi kuulevad, sest kokkusaamised RaRa-s toimuvad spetsiaalselt infonõustamiseks ettenähtud ruumis. 

Tudengite teekaaslane  

Rahvusraamatukogu infonõustamine on tasuta teenus, millest võib meil kõigil abi olla. Eriti suureks abiks võib infonõustamine olla ajanappuses õppuritele, kelle huvides oleme välja töötanud kolmest teenusest koosneva “tudengi abipaketi”. Tudeng saab vilunuks RaRa otsinguportaali kasutamisel ja akadeemilisel tasemel guugeldamisnippides. 

Meie loo peakangelane, välisülikoolist DIGARI andmebaasi uurima tulnud  infootsingu huviline, võttis kohtumiselt kaasa ühe lihtsa ja levinud nipi: jutumärkide kasutamise fraasi otsimiseks. Proovi ise ka! Kirjuta näiteks Google’i otsingukasti “tudengi abipakett”, lisa sellele RaRa ja jõuad meie kodulehel täpselt õigesse kohta.   

Infonõustamisest on kasu, kui:  

  • kirjutad uurimus- või lõputööd ning vajad abi, et leida teemaga seotud raamatuid ja artikleid;  
  • tahad õppida kasutama erinevaid andmebaase või saada rohkem teada raamatukogu teenustest;  
  • soovid koolitust, mis on mõeldud tudengitele/spetsialistidele erialase info leidmiseks.  

Täida registreerimisvorm ja me võtame sinuga ühendust, et leppida kokku sobiv aeg kuni tund aega kestvaks infonõustamiseks, mis toimub raamatukogus kohapeal (Narva mnt 11) või video teel (MS Teams).