Vaata lahtiolekuaegu

Uusim andmekaitseteemaline kirjandus

26. jaanuar 2024

Marianne Meiorg, RaRa andmekaitse spetsialist

28. jaanuaril tähistatakse traditsioonilist andmekaitsepäeva. Päevale pani aluse Euroopa Nõukogu ja seda juba 2006. aastal.

RaRa-l on saanud traditsiooniks tähistada seda päeva ülevaatega eelneval aastal raamatukokku saabunud andmekaitseteemalisest kirjandusest. 2023. aastal jõudis RaRa-sse 24 raamatut.

Hea ülevaate andmekaitsest digitaalses maailmas annab „Internet law and protection of fundamental rights“. Raamatust saab lugeda õigusest unustamisele ja andmete edastamisest kolmandatele riikidele.

Euroopa Liit

Euroopa Liidu osalemist ja rolli digitaalses maailmas käsitleb mitu raamatut. „Digital development of the European Union“ sisaldab muuhulgas ka peatükki andmekaitsest. Kärt Salumaa-Lepik ja Nele Nisu analüüsivad selles andmekaitse tähtsust ja väljakutseid maailmas, kus andmed on kaup. „The EU as a global digital actor“ keskendub rohkem Euroopa Liidule kui digimaailmas osalejale – vaadeldakse EL-i püüdeid reguleerida andmevahetust kolmandate riikidega. Euroopa Liidu küberkaitsepoliitika ning privaatsuse ja andmekaitse vahelisi pingeid lahkab aga „Cybersecurity, privacy and data protection in EU law“.

Krüpto

Erica Stanfordi „Crypto wars“ annab ülevaate krüptomaailma suurimatest petuskeemidest, mis on saanud toimida tänu uuele tehnoloogiale, selle valesti mõistmisele ja valdkonna senisele alareguleeritusele. Krüpto- ja plokiahelamaailmas toimuva reguleerimisest ja selle väljakutsetest räägibki „Blockchain and cryptocurrency“. Autorid selgitavad teemaga seotud mõisteid ja vaatlevad regulatsioone üle maailma.

Tehistaip

Kuigi „AI, data and private law“ vaatleb digimaailma laiemalt, käsitledes nii plokiahela, tehisintellekti kui isesõitvate autodega seotud teemasid, siis andmekaitset käsitlevas osas on suurem rõhk andmete kasutamisel, jagamisel ja nende omandiküsimusel. Autorid analüüsivad muuhulgas võimalusi, kuidas toimida võimalikult läbipaistvalt ja õiglaselt. Mõnevõrra sarnast teemat käsitleb ka Kilpatricku, Kobeli & Këllezi raamatu teine osa „Antitrust in data driven markets & legal framework for influencers, native advertising and control over the use of AI in marketing“. Autorid vaatlevad isikuandmete kasutamist suunamudijate ja turundajate tegevuses ning tehisaju kasutust turunduses. Tähelepanu pööratakse ka käitumusliku turunduse mõjule tarbijatele. Tegemist on võrdleva analüüsiga, eelkõige Euroopa riikide ülevaatega.

Täiesti teistsuguse vaate andmete kasutamisest turunduses pakub Christopher Wylie oma raamatus „Mindf*ck“. See ei ole õigusanalüüs, vaid ülevaade Cambridge Analyticas töötamise ajast saadud kogemustest. Raamat heidab pilgu just andmete ebaeetilise ja läbipaistmatu kasutamise tagatuppa.

Jälgimine

Ühiskond on järjest suurema jälgimise all. Lisaks kaameratele jääb meie kõigist tegevustest jälg digimaailma. Kuidas selline reaalsus põhiõigusi mõjutab, käsitleb „Surveillance and privacy in the digital age“, mis alustab ka diskussiooni jälgimise privatiseerimisest. Teataval määral võtab teatepulga üle „Civilian drones, visual privacy and EU human rights law“, mille peamises fookuses on just tavainimeste käsutuses olevad droonid ja nende kaamerad. Ka siin uurib autor teemat just põhiõiguste vaatenurgast.

Sotsiaalmeedia ja privaatsus

Sotsiaalmeedia on endiselt tähelepanu keskpunktis ka õigusteadlaste seas. Kohtute rolli sotsiaalmeedia reguleerimisel põhiõiguste, sh privaatsusõiguse temaatikast lähtuvalt analüüsib „Social media, fundamental rights and courts“. Raamatust leiab ka Meeli Kauri käsitluse, mis toetub Delfi kaasusele. Laiema perspektiivi sotsiaalmeedia ja põhiõiguste teemale annab „Constitutionalising social media“. Autorid näitavad, kuidas veebiplatvormid on küll põhiõiguste kasutamise vahend, kuid samal ajal ka märkimisväärne oht konstitutsioonilistele garantiidele.

Raamatukogudele

Raamatukogusid abistavad kaks uut raamatut. „The ultimate privacy field guide“ ongi täpselt nii praktiline, kui pealkiri viitab. Väljaanne sisaldab hulgaliselt praktilisi harjutusi, mis aitavad raamatukogutöötajatel saada ülevaadet töödeldavatest isikuandmetest ja mõelda läbi nende töötlemiste vajalikkust. Näiteks sisaldab raamat ankeeti, mida täites saab raamatukogu sõnastada oma privaatsuspoliitika.

Sama suuna võtab ka „Managing data for patron privacy“. See käsitlus on siiski oluliselt detailsem ja analüüsib juba ka keerulisemaid stsenaariume. Näiteks vaadeldakse raamatus näidisjuhtumeid, kus raamatukogu töötaja sooviks on analüüsida andmebaaside kasutust.

Veel 2023. aastal RaRa-sse saabunud raamatuid: