Vaata lahtiolekuaegu

Harulduste kogu

Harulduste kogus säilitame aja- ja kultuurilooliselt väärtuslikke Eesti ja välismaiseid trükiseid. Võõrkeelsed trükised on ilmunud enne 1831. aastat ja eestikeelsed trükised enne 1861. aastat. Kokku on harulduste kogus 28 000 trükist, millest 8 vanimat on pärit 15. sajandist, 1500 trükist 16.–17. sajandist. Uuematest teavikutest lisanduvad valikuga autograafide, käsikirjaliste paranduste, omanikumärkidega ja tsensorieksemplarid, kunstipärased köited, bibliofiilsed ning luksusväljaanded.

Haruldaste raamatute piiritlemiseks on Euroopa teadusraamatukogud kehtestanud üldised ajalised piirid. Haruldustena käsitletakse kõiki käsipressil ajavahemikus u.1455 – u.1830 Euroopas trükitud raamatuid. Lisaks ajapiirile arvestatakse ka territoriaalset või rahvuslikku vanusepiiri, mis on seotud raamatute trükkimise alguse ja nende laiema levikuga vastaval maal. Eestikeelsete trükiste rariteetsuse piiriks on võetud aasta 1860. See vastab ka trükiprotsessis toimunud muutustele ehk lõpetab käsipressil trükkimise aeg Eestis – 1846 võttis Tartu trükkal ja kirjastaja Heinrich Laakmann (1802–1891) esimesena Eestis kasutusele kiirpressi. Mujal Euroopas jääb kiirpressi kasutuselevõtmine ajavahemikku 1814–1850.

Teavikud on leitavad e-kataloogi ESTER vahendusel. Digiteeritud raamatute täistekstid on kättesaadavad digitaalarhiivis DIGAR.